สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

สาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของฟากิฮ์

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการการปฏิวัติอิสลามได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของฟากิฮ์ผู้มีความยำเกรง ท่านอยาตุลลอฮ์ ฮัจญีเชค ฮูเซ็น ชับเซนเดะห์ ดอร์ 


เนื้อความของสาส์นดังกล่าวมีดังนี้


بسم الله الرّحمن الرّحیم

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานียิ่งเสมอ


สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของฟากิฮ์ผู้มีความยำเกรง มัรฮูม มัฆฟูร ท่านอยาตุลลอฮ์ ฮัจญีเชค ฮูเซ็น ชับเซนเดะห์ ดอร์   ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจต่อบรรดาอุลามาอ์ระดับสูง บรรดามัรเญีอ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสถาบันการศึกษาศาสนาชั้นสูงเมืองกุม   ครอบครัวของท่านมัรฮูม  ญาติพี่น้องมิตรสหายและลูกชายที่มีเกียรติของท่านคือ  ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน เชค มะห์ดี ชับเซนเดะห์ ดอร์  ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกของสภาเลือกผู้นำ 


ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้พระผู้อภิบาลทรงประทานความรอฮ์มัตและความมัฆฟีเราะฮ์ แด่ท่านมัรฮูมด้วยเถิด 


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

27 กรกฎาคม 2557  


700 /