สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุด เยี่ยม ท่านอยาตุลลอฮ์ มะห์ดาวี กะนีย์

เมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

เมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา  ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ปรากฏตัว ณ. โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเตหะราน เพื่อเยี่ยมท่านอยาตุลลอฮ์ มะห์ดาวี กะนีย์


ในการเยี่ยมครั้งนี้ ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ถามอาการและความคืบหน้าในการรักษาตัวท่านประธานสภาเลือกผู้นำสูงสุด(มัจญ์ลิส ฆุบรฆอน รอฮ์บะห์รี)   พร้อมกับวิงวอนให้พระผู้อภิบาลทรงประทานความสลามัตรอฮ์มัตให้กับท่าน


ท่านอยาตุลลอฮ์ มะห์ดาวี กะนีย์  ประธานสภาเลือกผู้นำสูงสุด ได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 4   มิถุนายน เนื่องจากโรคหัวใจ 

700 /