สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

แถลงการณ์จากสำนักท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม

แถลงการณ์จากสำนักท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม หลังจากที่ท่านผู้นำสูงสุดออกจากโรงพยาบาล

แถลงการณ์จากสำนักท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม หลังจากที่ท่านผู้นำสูงสุดออกจากโรงพยาบาล

      สำนักท่านผู้นำสูงสุด ขอบคุณประชาชาติอิหร่านที่มีเกียรติ นักปฏิวัติ  นักวิชาการศาสนา บุคคลสำคัญ และบรรดาผู้บริหารประเทศ / ความรัก ความห่วงใย ความเอื้ออาทรอย่างบริสุทธิ์ใจและท่วมท้นที่มอบให้กับท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามนั้น เป็นการสำแดงและฉายภาพลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจพรรณนาได้ 

     หลังจากท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของปฏิวัติอิสลาม  สิ้นสุดการรักษาตัวในโรงพยาบาลและอาการป่วยได้หายอย่างสมบูรณ์แล้ว ทางสำนักท่านผู้นำสูงสุด ได้ออกแถลงการณ์ ขอบคุณอย่างล้นเหลือต่อประชาชาติที่มีเกียรติ ประชาชาติอิหร่านผู้เป็นนักปฏิวัติ  นักวิชาการศาสนา บุคคลสำคัญ บรรดาผู้บริหารประเทศ และเจ้าหน้าที่ภายในและต่างประเทศ  พร้อมกับกล่าวย้ำว่า ความรัก ความห่วงใย ความเอื้ออาทรอย่างบริสุทธิ์ใจและท่วมท้นที่มอบให้กับท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามนั้น เป็นการสำแดงและฉายภาพลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจพรรณนาได้ในความเป็นห่วงเป็นห่วงใยของพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งที่มีต่อท่านผู้นำสูงสุด 

เนื้อความของแถลงการณ์จากสำนักท่านผู้นำสูงสุด มีดังนี้

بسم‌الله الرحمن الرحیم 
 
จากการที่ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดเล็ก  ประชาชาติผู้ศรัทธา ผู้มีเกียรติ และผู้มีจิตวิญญาณนักปฏิวัติของอิหร่านอิสลาม  จากทั่วทุกสารทิศของประเทศได้ร่วมกันวิงวอนขอดุอาอ์อย่างบริสุทธิ์ใจ   จัดมัจญ์ลิซอ่านดุอาอ์ตะวัซซุล อีกทั้งมีการส่งสาส์นอวยพรจำนวนมาก อันเป็นเป็นการบ่งชี้ถึงความรัก ความห่วงใย ที่มอบให้กับท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม อีกทั้งเป็นการสำแดงและฉายภาพลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจพรรณนาได้ในความห่วงใยอีกครั้งหนึ่งที่มีต่อท่านผู้นำสูงสุด  

วันนี้ด้วยความสิริมงคล และความบารอกัตของการวิงวอนขอดุอาอ์อย่างบริสุทธิ์ใจจากประชาชาติผู้ศรัทธา   จากผู้ทรงคุณธรรมและบรรดาอาลิมอุลาอ์  ทำให้ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามหายป่วยอย่างสมบูรณ์และออกจากโรงพยาบาลแล้ว  ซึ่งขอชุโกรและขอบคุณแด่เอกองค์อัลลอฮ์(ซบ)ผู้ทรงยิ่งใหญ่และเกรียงไกรแผ่ไพศาล  และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวอิหร่านผู้ศรัทธาทุกท่าน พี่น้องผู้ซื่อสัตย์ต่ออิหร่านอิสลาม  โดยเฉพาะบรรดามัรเญีอ์ตักลีด อุลามาอ์ นักการศาสนาผู้ทรงธรรม ประธานคณะบริหารทั้งสามฝ่าย  ประธานมัจญมะอ์ ตัศคีส มัศละฮัตเตนิศอม  บรรดาเจ้าหน้าที่และข้าราชการทั้งฝ่ายบริหารประเทศและทหาร  นักการเมือง นักการศาสนา กลุ่มองค์กรนักศึกษาและปฏิวัติ ครอบครัวของบรรดาชุฮาดาอ์และผู้เสียสละ  นักศึกษา นักวัฒนธรรม ศิลปิน  นักกีฬาและพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ได้มายังโรงพยาบาล หรือส่งตัวแทนมา หรือส่งส่าส์นอำนวยพรแสดงความรักความห่วงใยอย่างไมตรีจิต หรือบรรดาผู้ที่มาเยี่ยมท่านในโรงพยาบาลโดยตรงเพื่อแสดงความรักอย่างใกล้ชิดแด่ท่าน    นอกจากนั้นขอขอบคุณผู้นำขบวนการมุกอวิมัตอิสลาม โดยเฉพาะเลขาธิการฮิซบุลลอฮ์ ท่านซัยยิด ฮะซัน นัศรุลลอฮ์  เหล่าผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบางประเทศที่ได้ส่งสาส์นอวยพรให้ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามหายป่วยอย่างสมบูรณ์แข็งแรง  และขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อบรรดาผู้ที่รักการปฏิวัติอิสลามและระบอบอิสลามที่อยู่ต่างประเทศ 
ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกท่าน ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นได้ถวายบริการสุดความสามารถและบริการได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้พี่น้องประชาชนอิหร่านหมดกังวล

ขอวิงวอนให้เอกองค์อัลลอฮ์(ซบ)ทรงประทานเกียรติยศ ศักดิ์ศรีและประทานเตาฟีกอย่างต่อเนื่องแด่ประชาชาติผู้ยิ่งใหญ่แห่งอิหร่านอิสลามด้วยเถิด 

สำนักท่านผู้นำสูงสุด
15 กันยายน 2557 

700 /