สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจการเสียชีวิต

สาส์นแสดงความเสียใจการเสียชีวิต ของฮุจญตุลอิสลาม เชคมุห์เซ็น ดุอาโก

สาส์นแสดงความเสียใจการเสียชีวิต ของฮุจญตุลอิสลาม เชคมุห์เซ็น ดุอาโก

ความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นที่ทรงค่าในยุคแห่งขบวนการปฏิวัติอิสลาม และการรับใช้หลังการปฏิวัติ เป็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งของนักการศาสนาท่านนี้ที่เปี่ยมไปด้วยความเข้มข้นในการขับเคลื่อน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิต ของฮุจญตุลอิสลาม เชคมุห์เซ็น ดุอาโก นักการศาสนาที่มีจิตวิญาณนักต่อสู้และมีศักดิ์ศรี
เนื้อความของสาส์นแสดงความเสียใจของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามมีดังนี้

بسم الله الرّحمن الرّحیم

จากการเสียชีวิตของนักการศาสนาที่มีจิตวิญาณนักต่อสู้และมีศักดิ์ศรี ท่านฮุจญตุลอิสลาม เชคมุห์เซ็น ดุอาโก  ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจแด่ครอบครัวผู้มีเกียรติของท่าน  ภรรยา ลูกหลาน บรรดาญาติพี่น้องและผู้รักในตัวท่าน 
ความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นที่ทรงค่าในยุคแห่งขบวนการปฏิวัติอิสลามในเมืองมัชฮัด และการรับใช้อย่างแพร่หลายในการรับตำแหน่งต่างๆหลังการปฏิวัติอิสลาม คือส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของนักการศาสนาท่านนี้ที่เปี่ยมไปด้วยความเข้มข้นในการขับเคลื่อน
ด้วยความโปรดปรานของพระผู้อภิบาล ท่านมัรฮูมจะได้รับความเมตตาและถูกตอบรับจากพระองค์  อินชาอัลลอฮ์

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

21  กันยายน 2557 
700 /