สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม แสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของอาลิมผู้มีความยำเกรงและผู้รับใช้สังคม มัรฮูมฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ออดีเนะห์วัน

สาส์นแสดงความเสียใจ 

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม แสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของอาลิมผู้มีความยำเกรงและผู้รับใช้สังคม มัรฮูมฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ออดีเนะห์วัน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของอาลิมผู้มีความยำเกรงและผู้รับใช้สังคม มัรฮูม ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน อะกอ ฮัจญี เชค มุฮัมมัด ริฎอ ออดีเนะห์วัน
สาส์นแสดงความเสียใจจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามมีดังนี้

بسم الله الرحمن الرحیم

จากการเสียชีวิตของอาลิมผู้มีความยำเกรงและผู้รับใช้สังคม มัรฮูมฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน อะกอ ฮัจญี เชค มุฮัมมัด ริฎอ ออดีเนะห์วัน  ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแก่บรรดาผู้ที่รักและบรรดาผู้ที่ใช้ประโยชน์จากความรู้ของอาจารย์ที่มีความเก่งกาจและเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมโดยเฉพาะครอบครัวของท่านและญาติพี่น้องของท่าน  

อาลิมท่านนี้เป็นผู้รับใช้สังคมอย่างแท้จริงแม้แต่ในช่วงวัยแก่ชราก็ยังคงรับใช้ศาสนา สังคม มีความเคลื่อนไหวและมีความเพียรพยายามมุ่งมั่นอย่างแท้จริง 

ขอให้ดวงวิญญาณของอาลิมผู้ผ่านการขัดเกลาจิตวิญญาณท่านนี้ได้รับความเมตตาและความพึงพอพระทัยจากพระผู้อภิบาลด้วยเถิด

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 
23   กันยายน 2557 

700 /