สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นเนื่องในสัปดาห์ปกป้องตนเองอันศักดิ์สิทธิ์

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ส่งสาส์นเนื่องในสัปดาห์ปกป้องตนเองอันศักดิ์สิทธิ์

  ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ส่งสาส์นเนื่องในสัปดาห์ปกป้องตนเองอันศักดิ์สิทธิ์

เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม  ได้ส่งสาส์นเนื่องในสัปดาห์ปกป้องตนเองอันศักดิ์สิทธิ์และวันเทิดเกียรติ เกียรติคุณของเหล่าบรรดาชะฮีดและผู้เสียสละ   โดยท่านผู้นำสูงสุด กล่าวย้ำว่า  การปกป้องตนเองอันศักดิ์สิทธิ์ระยะเวลาแปดปีของประชาชาติอิหร่าน นั้น เป็นเคลื่อนขบวนแห่งความท้าทายจากความยิ่งใหญ่ของประชาชาติหนึ่ง และบรรดาชะฮีด    และการเป็นชะฮีดของพวกเขานั้นดั่งอัญมณีที่เจิดจรัส โดยเคลื่อนขบวนดังกล่าวที่สร้างปาฏิหาริย์อันนี้นั้นมีความโดดเด่นมากกว่าปรากฏการณ์สิ่งอื่นใดที่เราพบเห็นทั้งสิ้น 

เนื้อความของสาส์นดังกล่าว  มีการอัญเชิญอ่าน ณ. คุลซาร์ ชูฮาดาอ์ ชะฮีด เบเฮชตี้ กรุงเตหะราน ในพิธีทำความสะอาดรดน้ำและประดับประดาดอกไม้สุสานของเหล่าบรรดาชะฮีดทั่วประเทศ  ซึ่งอัญเชิญอ่านโดยฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน  ชะฮีดีย์ มุฮัลลาตีย์  ตัวแทนวะลียุลฟะกิห์ประจำมูลนิธิชะฮีดและกิจกรรมการอุทิศและเสียสละ   มีใจความดังนี้

بسم الله الرّحمن الرّحیم

การปกป้องตนเองอันศักดิ์สิทธิ์เป็นระยะเวลาแปดปีของประชาชาติอิหร่าน เป็นเคลื่อนขบวนแห่งความท้าทายความยิ่งใหญ่  ความเกรียงไกรและความแผ่ไพศาล  ซึ่งประชาชาติหนึ่ง สามารถสำแดงนิทรรศการวิถีแห่งประวัติศาสตร์ของตนได้เป็นอย่างดี  ทว่าบรรดาชะฮีดและการเป็นชะฮีดนั้นเสมือนเป็นอัญมณีที่เจิดจรัส งดงามและน่าทึ่งยิ่ง โดยเคลื่อนขบวนดังกล่าวที่สร้างปาฏิหาริย์อันนี้มีความโดดเด่นมากกว่าปรากฏการณ์สิ่งอื่นใดทั้งสิ้นที่เราพบเห็น

ความโดดเด่นอันนี้เป็นผลผลิตแห่งความบริสุทธิ์ใจแห่งความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง  ซึ่งพวกเขาไม่มองเห็นความสุขแห่งตนและวิถีแห่งวัตถุแต่อย่างใดเว้นแต่เพื่อความพึงพอพระทัยของพระผู้อภิบาลเท่านั้น  และสร้างความภาคภูมิใจในการเสียสละอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างในแนวทางนี้ 

ครอบครัวของบรรดาชะฮีด บิดา มารดา  ภรรยา ลูกหลานและเพื่อมิตรสหายที่รักทั้งหลายที่มีความรักความผูกพันกับบรรดาชะฮีด ล้วนแล้วเป็นผู้มีส่วนในการได้รับความภาคภูมิใจและเกียรติยศศักดิ์ศรีทางจิตวิญญาณทั้งสิ้น
ความสันติความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮ์  มวลมะลาอิกัตและปวงบ่าวผู้ทรงคุณธรรม จงประสบแด่พวกท่านเหล่านี้ด้วยเทอญ

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

25  กันยายน 2557   

700 /