สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ผู้นำการปฏิวัติอิสลามเป็นเจ้าภาพ

มัจญลิสตัรฮีม มัรฮูม อยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนี

มัจญลิสตัรฮีม มัรฮูม อยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนี 

เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมา ( 25 ) ได้มีการจัดมัจญลิสตัรฮีม มัรฮูมท่านอยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนี  (รฮ) ผู้เป็นอุลามาอ์ นักต่อสู้ ผู้มีความยำเกรงอย่างแท้จริง  มัจญลิสครั้งนี้ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลามเป็นเจ้าภาพ   ซึ่งจัดขึ้น ณ. ฮูซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี(รฎ)
ในงานมัจญ์ลิสตัรฮีม ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ก็เข้าร่วมด้วย อีกทั้งยังมีบรรดาญาติพี่น้องครอบครัวของท่านมัรฮูม เจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศ ข้าราชการทหารพลเรือน  คณะผู้บริหารสามฝ่าย  อุลามาอ์ นักการศาสนาและพี่น้องประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  
งานเริ่มด้วยการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยนักกอรี  จากนั้นมัดฎอฮ์ อะฮ์ลุลบัยต์ ได้อ่านลำนำมุศิบัตของท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิลฮูเซ็น  และตามด้วยการไว้อาลัยแด่มัรฮูมอยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนี

ในมัจญ์ลิส ท่านฮุจญตุลอิสลาม อาลามุน ฮูดา  เป็นผู้บรรยาย ซึ่งท่านได้ชี้ถึง ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ความมุ่งมั่น  จุดยืนที่ถูกต้องและเที่ยงธรรม   คุณลักษณะแห่งความประเสริฐด้านอัคลาก และความสวยงามในจิตวิญญาณของท่านมัรฮูม อยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนี  พร้อมกับกล่าวย้ำว่า  ความยากลำบากและเหตุการณ์ต่างๆไม่เคยทำให้ท่านต้องย่อท้อ  และยืนหยัดต่อสู้อย่างมั่นคงในที่เวทีต่างๆของการปฏิวัติ และทำการปกป้องการปฏิวัติและวิลายัตอยู่เสมอ

ฮุจญตุลอิสลาม อาลามุน ฮูดา   ได้ชี้ถึงโลกทัศน์ของท่านมัรฮูม อยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนี  ว่า เป็นโลกทัศน์แห่งศาสนาและวางอยู่บนพื้นฐานหลักบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง   พร้อมกับกล่าวว่า มัรฮูมเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งในฐานะเป็นอาจารย์ที่ทรงค่า  ตลอดอายุขัยของท่านได้เสียสละและใช้ไปในแนวทางแห่งการเผยแผ่โลกทัศน์ที่ถูกต้องของอิสลาม ทั้งในด้านเวทีการเมือง สังคม และรั้วมหาลัย

ฮุจญตุลอิสลาม อาลามุน ฮูดา   ได้ชี้ถึงคุณสมบัติที่พิเศษสามประการของมัรฮูม ท่านอยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนี  นั้นคือ ความยำเกรงที่ลุ่มลึก  ความบริสุทธิ์ใจที่สมบูรณ์แบบ  และการขัดเกลาตัวตนได้อย่างสมบูรณ์แบบ   พร้อมกับกล่าวเสริมว่า  ท่านมัรฮูมได้ผ่านช่วงวัยต่างๆของท่านทั้งในยุคสมัยแห่งการต่อสู้ของการปฏิวัติ  ในช่วงที่ถูกจองจำในคุกของฏอฆูตชาห์ปาห์ลาวี   ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  และตำแหน่งต่างๆทางการเมืองหลังจากการปฏิวัติอิสลามด้วยหัวใจแห่งการรับใช้และสำนึกในภาระหน้าที่อย่างแท้จริง  และตลอดช่วงระยะเวลาของการปฏิวัติท่านยังคงเป็นมิตรสหายที่เสียสละ ซื่อสัตย์ เป็นที่ไว้วางใจและที่พึ่งพิงของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) และท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลามเสมอมา
 

700 /