สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิต ของฮุจญตุลอิสลาม ฆอยูรีย์

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ ส่งสาส์น

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของฮุจญตุลอิสลาม ฮัจญี ซัยยิด อาลี ฆอยูรีย์ ผู้เป็นอุลามาอ์ที่มีความยำเกรงและผู้รับใช้พี่น้องประชาชน 

เนื้อความของสาส์นดังกล่าวมีดังนี้

بسم اللهالرحمنالرحیم

ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่ครอบครัว ญาติพี่น้อง บรรดาผู้รักใคร่ของนักการศาสนาท่านนี้ ที่เป็นผู้รับใช้พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ เสียสละต่อการปฏิวัติ  และขอแสดงความเสียใจแด่บรรดานักการศาสนาระดับสูงในกรุงเตหะรานทั้งหลาย จากการเสียชีวิตของฮุจญตุลอิสลาม ฮัจญี ซัยยิด อาลี ฆอยูรีย์

ตลอดอายุไขอันจำเริญของท่าน ได้เสียสละรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะพี่น้องผู้ยากไร้และผู้ขัดสน   

ความเสียสละและความซื่อสัตย์อย่างแท้จริงของท่านที่มีต่อระบอบและการปฏิวัติอิสลาม  การรับใช้ในแนวทางนี้ก็เป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งที่โดดเด่นของมัรฮูมซัยยิดผู้มีเกียรติท่านนี้  อีกทั้งท่านมัรฮูมยังได้มอบบุตรชายท่านหนึ่งของท่านเพื่อพลีในการปกป้องสงครามอันศักดิ์สิทธิ์ 

ท่านมัรฮูมยังรับหน้าที่ต่างๆอีกมากมาย พร้อมกันนั้นท่านก็ยังรับใช้อิสลาม การปฏิวัติและประเทศชาติอย่างแท้จริง  และวิถีชีวิตของท่านได้สร้างเกียรติประวัติและการรำลึกอย่างภาคภูมิใจยิ่ง  ด้วยการมีชีวิตที่เกียรติและผาสุกและเสียชีวิตด้วยเกียรติและความผาสุก

ขอวิงวอนจากพระผู้อภิบาลโปรดประทานความเมตตาความรอฮ์มัตแด่วิญญาณของท่านมัรฮูมด้วยเถิด 

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

20   ธันวาคม 2557 


700 /