สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

สาส์นแสดงความเสียใจ จากการเสียชีวิตของอยาตุลลอฮ์อันศอรีย์ ชีรอซีย์

สาส์นแสดงความเสียใจ จากการเสียชีวิตของอยาตุลลอฮ์อันศอรีย์ ชีรอซีย์

ตลอดอายุขัยของท่านในฐานะนักปราชญ์และอารีฟผู้มีความยำเกรงได้ทุ่มเทและเสียสละในการรับใช้ความรู้และการเผยแผ่มาอาริฟอิสลาม

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสียชีวิตของ อยาตุลลอฮ์อันศอรีย์ ชีรอซีย์
เนื้อความของสาส์นดังกล่าวมีดังนี้

ด้วยนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานียิ่งเสมอ

ข้าพเจ้าของแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากการเสียชีวิตของนักการศาสนาผู้เป็นอารีฟ มัรฮูม ท่านอยาตุลลอฮ์ ฮัจญีเชค ยะห์ยา อันศอรีย์ ชีรอซีย์ (ขอพระองค์ทรงเมตตาแด่ท่าน) แด่ญาติพี่น้อง บรรดาลูกศิษย์และบรรดาผู้รักในตัวท่าน 

ตลอดอายุขัยของท่านในฐานะนักปราชญ์และอารีฟผู้มีความยำเกรงได้ทุ่มเทและเสียสละในการรับใช้ความรู้และการเผยแผ่มาอาริฟอิสลามมาตลอด   หัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์และก็อลบุสสลีมของท่านเป็นที่ประจักษ์ชัดสำหรับผู้ที่เคยชิดใกล้กับท่าน 

ขอวิงวอนแด่เอกองค์อัลลอฮ์(ซบ)โปรดปรานความเมตตาและความรอฮ์มัตแด่ดวงวิญญาณของท่านมัรฮูมด้วยเถิด

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 
5  มกราคม  2558  

700 /