สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์น

สาส์นแสดงความเสียใจ จากการเสียชีวิตของ อะกอ มุชฟัก กาชานีย์

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนักกวีชื่อดัง ท่านอะกอ มุชฟัก กาชานีย์  ใจความของสาส์นมีดังนี้


ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุนาปรานียิ่งเสมอ 


ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่ครอบครัว  บรรดาผู้ที่รักและบรรดาสานุศิษย์ทั้งหลายของท่านจากการสูญเสียและการเสียชีวิตของ อะกอ มุชฟัก กาชานีย์นักกวีชั้นเอกผู้มีความชื่อเสียงของประเทศ บทกวีที่ไพเราะ ประทับใจ อัคลาค บุคลิกภาพของความเป็นมนุษย์และยึดมั่นในอุดมการณ์ต่างๆของการปฏิวัติอิสลามอย่างแท้จริง ถือเป็นคุณลักษณะพิเศษและโดดเด่นของท่านมัรฮูม  อันเป็นแรงดึงดูดให้ข้าพเจ้าหลงใหลในตัวมัรฮูม ผู้ที่มีความยำเกรงอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลาสามสิบกว่าปี ที่ได้รู้จักท่านมัรฮูมอย่างใกล้ชิด 

ขอพระผู้อภิบาลทรงประทานความเมตตาและความรอฮ์มัตให้กับมัรฮูมท่านนี้ด้วยเถิด


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

20   มกราคม 2558 


700 /