สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ในวาระเข้าสู่อัยยามุลลอฮ์ สิบวันแห่งรุ่งอรุณ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามเข้าเยี่ยมคารวะฮะรัมท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) และสุสานชุฮาดาอ์

ในวาระเข้าสู่อัยยามุลลอฮ์ สิบวันแห่งรุ่งอรุณ และครบรอบปีอันยิ่งใหญ่ที่ท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) ได้กลับคืนสู่มาตุภูมิอิสลาม   เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมา ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้เยี่ยมคารวะฮะรัมท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) โดยอ่านฟาติฮะฮ์ อุทิศแด่ดวงวิญญาณของท่านพร้อมกับเทิดเกียรติรำลึกท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) ในฐานะผู้นำการปฏิวัติอิสลาม


ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามยังได้เยี่ยมสุสานของเหล่าชุฮาดาอ์ ฮัมตุเมตียร์  และคุลศอรชุฮาดาอ์ เบเฮชตี้ซะห์รออีกด้วย  และวิงวอนขอให้พระองค์ทรงประทานฐานันดรอันสูงส่งแก่ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของบรรดาชุฮาดาอ์อีกด้วย  


700 /