สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ผู้นำสูงสุดอภัยโทษและลดโทษแก่นักโทษทั่วประเทศ 

ผู้นำสูงสุดอภัยโทษและลดโทษแก่นักโทษทั่วประเทศ 

เนื่องในวโรกาสครบรอบชัยชนะแห่งการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน  ท่านผู้นำสูงสุดได้อภัยโทษและลดโทษแก่นักโทษทั่วไปและนักโทษการเมืองจำนวน 1020 คน  ที่ถูกนำเสนอโดยตุลาการและกรมราชทัณฑ์ 


 อยาตุลลอฮ์ อามูลี ลาเรญานี ประธานตุลาการสูงสุด ได้รายงานต่อคณะกรรมาธิการอภัยโทษแห่งชาติว่า  จดหมายขออภัยโทษถูกอนุมัติโดยท่านผู้นำสูงสุด จำนวน1020 คน เนื่องในวันครบรอบชัยชนะของการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน  เป็นที่เรียบร้อย


700 /