สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของมารดา ดร. อะห์มะดี เนจาร์ด

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของมารดาอะห์มะดี เนจาร์ด

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของมารดา ดร. อะห์มะดีเนจาร์ด   ซึ่งใจความของสาส์นดังกล่าวมีดังนี้


ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและปรานียิ่งเสมอ


เรียน ดร. มะห์มูด อะห์มะดีเนจาร์ด 

ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจแด่ท่านและญาติพี่น้องของท่าน จากการเสียชีวิตและสูญเสียมารดาสุดที่รักของท่าน    ข้าพเจ้าของวิงวอนให้พระองค์อัลลอฮ์ทรงประทานความเมตตา และความมัฆฟีรอฮ์ที่ล้นเหลือให้กับดวงวิญญาณของมัรฮูมะห์ด้วยเถิด


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

12   กุมภาพันธ์ 2558   


700 /