สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุด มอบเงินเข้าร่วมกิจกรรมการทำความดี

เนื่องในวาระสัปดาห์แห่งการประกอบคุณงามความดี

เนื่องในวาระสัปดาห์แห่งการประกอบคุณงามความดี ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้มอบเงิน จำนวน 5,000,000   ริยาล   ให้กับบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของโกเมเตห์ อิมดอด์ อิมามโคมัยนี (องค์กรอาสาช่วยเเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ ของท่านอิมาม โคมัยนี (ร.ฮ)


700 /