สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ประกาศแต่งตั้งตัวแทนวะลียุลฟะกีห์และอิมามนำนมาซวันศุกร์คนใหม่ประจำแคว้นกัซวีน

คำสั่งประกาศแต่งตั้ง

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี  ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้มีคำสั่งประกาศแต่งตั้ง ให้ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน  เชค อับดุลการีม อาบีดีนีย์   เป็นตัวแทนวะลียุลฟะกีห์และอิมามนำนมาซวันศุกร์คนใหม่ประจำแคว้นกัซวีน

 

เนื้อความของคำประกาศแต่งตั้งมีดังนี้


ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานียิ่งเสมอ


เรียน ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน  เชค อับดุลการีม อาบีดีนีย์

   

จากการที่ฮุจญตุลอิสลาม  บาริก บีน  ได้รับใช้แนวทางแห่งการปฏิวัติ การญิฮาด การเผยแพร่ในสถาบันการศึกษาศาสนาอย่างมีเกียรตินานนับเป็นเวลาหลายปี  ด้วยความซื่อสัตย์ สัจจริงในการปฏิบัติหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ และแล้วท่านก็ได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว   ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่า อัลฮัมดุลิลลาห์ ท่านมีความเหมาะสม และเพียบพร้อมด้วยความรู้ อัคลากที่ดีงามและยึดมั่นในแนวทางแห่งการปฏิวัติ  จึงขอประกาศแต่งตั้งให้ท่าน เป็นตัวแทนวะลียุลฟะกีห์และอิมามนำนมาซวันศุกร์คนใหม่ประจำแคว้นกัซวีน 

 การต่อสู้และความเพียรพยายามที่ทรงค่าของพี่น้องชาวกัซวีน ทั้งในช่วงการปฏิวัติ และช่วงการปกป้องพิทักษ์สงครามอันศักดิ์สิทธิ์  เป็นการสำแดงเกียรติและภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งบนหน้าประวัติศาสตร์อันทรงเกียรติด้านวิทยาศาสตร์และการเมืองในเขตพื้นที่นี้ได้เป็นอย่างดี     หวังว่าท่านจะสามารถกำหนดแผนและขับเคลื่อนในด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ การเผยแพร่และสังคมเพื่อพัฒนาสู่ก้าวที่ล้ำกว่านี้  โดยเฉพาะด้วยการชี้แนะอย่างฉันท์พี่น้องและฉันท์บิดาของท่านที่มีต่อบรรดาเยาวชนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยแรงจูงใจที่จะสามารถผลักดันให้ก้าวสู่เป้าหมายอันสูงส่งของการปฏิวัติอิสลามนี้ได้อย่างแท้จริง    ขอพระองค์ทรงประทานความสำเร็จในกิจการงานของท่านด้วยเถิด 


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 


700 /