สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

เข้าร่วมมัจญลิส ตัรฮีม มารดาของประธานาธิบดี

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม เข้าร่วมมัจญลิส ตัรฮีม มารดาของประธานาธิบดี

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ปรากฏตัว ณ. สถาบันศึกษาชะฮีด มุฏ็อฮฮารีย์   เพื่อเข้าร่วมมัจญ์ลิสตัรฮีม จากการเสียชีวิตของมารดาประธานาธิบดี ฮะซัน โรฮานีย์  โดยท่านผู้นำสูงสุด ได้อ่านฟาตีฮะห์อุทิศแด่ดวงวิญญาณของท่านมัรฮูมะห์ และวิงวอนให้พระองค์เทิดฐานันดรของมัรฮูมะห์ให้สูงขึ้น 


700 /