สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

ภรรยาท่านอยาตุลลอฮ์ ญันนะตีย์ ได้กลับสู่ความเมตตาของพระองค์

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจ แด่ท่านอยาตุลลอฮ์ ญันนะตีย์  เลขาธิการสภาการพิทักษ์แห่งชาติ (สภาเนฆะฮ์บอน) ในการเสียชีวิตของภรรยาของท่าน 

เนื้อความของสาส์นดังกล่าวมีดังนี้


ท่านอยาตุลลอฮ์ ญันนะตีย์ 

เลขาธิการสภาการพิทักษ์แห่งชาติ


ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจแด่ท่าน และครอบครัว ญาติพี่น้องของท่าน กรณีการเสียชีวิตของภรรยาของท่าน ผู้เป็นสตรีที่มีความศรัทธาและเป็นนักปฏิวัติ    ขอพระองค์ทรงประทานความเมตตาและความมัฆฟีเราะห์ให้กับดวงวิญญาณของท่านมัรฮูมะฮ์ ด้วยเถิด

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

27    มีนาคม   2558 


700 /