สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ผู้นำสูงสุดอภัยโทษและลดโทษแก่นักโทษทั่วประเทศ

เนื่องในวโรกาสวันสถาปณารัฐอิสลามแห่งอิหร่าน12 ฟัรวัรดีน

เนื่องในวโรกาสวันสถาปณารัฐอิสลามแห่งอิหร่าน12 ฟัรวัรดีน ท่านผู้นำสูงสุดได้อภัยโทษและลดโทษแก่นักโทษทั่วไปและนักโทษการเมืองจำนวน 809คน ที่ถูกนำเสนอโดยตุลาการและกรมราชทัณฑ์


อยาตุลลอฮ์ อามูลี ลาเรญานี ประธานตุลาการสูงสุด ได้รายงานต่อคณะกรรมาธิการขออภัยโทษแห่งชาติว่า จดหมายขออภัยโทษถูกอนุมัติโดยท่านผู้นำสูงสุด จำนวน 809คน เนื่องในวันครบรอบสถาปณารัฐอิสลามแห่งอิหร่าน12 ฟัรวัรดีน เป็นที่เรียบร้อย


700 /