สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์น

สาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของมารดาอบูตุรอบีย์

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานีเสมอ


เรียน ฮุจญตุลอิสลาม  อะกอ ซัยยิด มุฮัมมัด ฮะซัน อบูตุรอบีย์ 

ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจแด่ท่าน จากการสูญเสียและเสียชีวิตของมารดาของท่าน ผู้เป็นสตรีนักปฏิวัติ ผู้เป็นอาบิด และเป็นหนึ่งในทายาทแห่งบ้านของนักการศาสนา  ทำให้ข้าพเจ้าต้องหวนรำลึกเกียรติคุณบิดาของท่านและพี่ชายผู้กล้าหาญของท่าน ที่มีนามว่า อะกอ ฮัจญีซัยยิดอาลีอักบัร อบูตุรอบีย์ 


ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้พระองค์ทรงประทานความเมตตาและความเราะห์มัตให้กับเหล่าดวงวิญญาณของพวกเขาเหล่านี้ด้วยเถิด


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

13   เมษายน  2558 


700 /