สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดได้พระราชทานอภัยโทษ

เนื่องในวโรกาสแห่งวันอีดเดือนชะอ์บาน และวันพิชิตคุรรัมชา

เนื่องในวโรกาสแห่งวันอีดเดือนชะอ์บาน  และวันพิชิตคุรรัมชา  ท่านผู้นำสูงสุดได้อภัยโทษและลดโทษแก่นักโทษทั่วไปในสังกัดองค์กรตุลาการของกองทัพ จำนวน 102 คน ที่ถูกนำเสนอโดยตุลาการและกรมราชทัณฑ์


อยาตุลลอฮ์ อามูลี ลาเรญานี ประธานตุลาการสูงสุด ได้รายงานต่อคณะกรรมาธิการการขออภัยโทษแห่งชาติว่า จดหมายขออภัยโทษถูกอนุมัติโดยท่านผู้นำสูงสุด จำนวน 102 คน เนื่องในวันอีดเดือนชะอ์บาน วันครบรอบแห่งภารกิจการปฏิบัติการที่สร้างความยิ่งใหญ่ในเขตพื้นที่ปฏิบัติการบัยตุลมุก็อดดิส และวันพิชิตโครัมชาห์ เป็นที่เรียบร้อย


700 /