สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

ชะฮีดนักประดาน้ำ 270 คน ที่เสียชีวิตในสภาพถูกมัดมือ

สืบเนื่องจากพิธีแห่ศพเหล่าชะฮีดนักประดาน้ำ 270 คน ในสมัยสงครามพิทักษ์ ปกป้องอันศักดิ์สิทธิ์ ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติที่สุด อีกทั้งการเข้าร่วมในที่พิธีดังกล่าวอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชนกรุงเตหะราน   ในการนี้ ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้้้ส่งสาส์นแสดงความชื่นชมและขอบคุณประชาชนทุกท่าน 


เนื้อความของสาส์นดังกล่าวมีดังนี้


ด้วยนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและปรานียิ่งเสมอ


การสรรเสริญ และสดุดีของพระองค์ พึงมีแด่บรรดาชะฮีดที่มีเกียรติ ชะฮีดผู้จุดประกายแสงแห่งหลักศรัทธา ที่ได้พลีตนเพื่อปกป้องมาตุภูมิอิสลาม  ขอสรรเสริญและสดุดี ขอความศานติของพระองค์พึงมีแด่เหล่าชุฮาดาอ์นักประดาน้ำผู้เป็นมัศลูม  ที่ได้ปรากฏตัวและเปล่งประกายแสงสว่างที่ไม่มีวันดับลง ทั้งยังได้โบกสะบัดธงชัยแห่งการรำลึกอย่างมีเกียรติ  ทรงคุณค่า และเป็นทุนแห่งจิตวิญญาณของประชาชาติอย่างยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดินอิสลาม 


ขอสลาม แด่มือที่ถูกมัด และเรือนร่างที่ทนทุกข์ทรมานของพวกท่าน   ขอสลาม แด่ดวงวิญญาณอัน บริสุทธิ์   และปีกแห่งร่มเงาอันบริสุทธิ์ แผ่ขจรไกล ก้าวบรรลุ ซึ่งความพึงพอพระทัยขององค์อภิบาล   ขอสลาม แด่พวกท่านที่สร้างบรรยากาศ สร้างกลิ่นไอแห่งความหอมหวน แผ่คลุมถึงวิถีชีวิตให้กับหัวใจผู้มีชีวิตชีวาทั้งหลาย   ขอขอบพระคุณ แด่พระองค์ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานีอย่างล้นเหลือ ที่ทรงประทานข่าวดี ที่ไม่มีข้อคลางแคลงใดๆ ไปสู่หัวใจของผู้ตื่นตัวทั้งหลาย ในยามที่ประชาชาตินี้ต้องการพลังแห่งความศรัทธายังพระองค์ และสามารถขจัดฝุ่นละอองแห่งความคลุมเครือเหล่านี้หมดลงอย่างสวยงาม   ขอสลาม แด่พวกท่าน ประชาชาติผู้ยิ่งใหญ่  ประชาชาติผู้ซื่อสัตย์    ประชาชาติผู้รอบรู้และรู้จักหน้าที่  ที่ได้เข้าใจในคำสั่งใช้แห่งความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ)   ประชาชาติผู้ซึ่งได้ดื่มด่ำในอรรถรสและขานรับในสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดปรานอย่างแท้จริง    การปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่ของพวกท่านทั้งหลาย ในการแห่ศพชะฮีดวันนี้ กลับคืนสู่มาตุภูมิอย่างสมเกียรติและเปล่งประกายนั้น เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นอมตะที่สุดในประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติอิสลาม     ขอความเมตตาและความเราะฮ์มัตของพระองค์ พึงประสบแด่พวกท่านทั้งหลาย


ขอขอบพระคุณในความโปรดปรานอันไร้ขอบเขตของพระองค์ ผู้เป็นเจ้าของหัวใจทั้งหลาย  ขอสลามอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแด่ บะกียะตุลลอฮ์ อิมามมะฮ์ดี (อ)  ผู้เป็นเจ้าของแห่งความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่นี้


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

16   มิถุนายน  2558  


700 /