สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

จดหมายของประธานาธิบดีถึงท่านผู้นำสูงสุด

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ตอบจดหมายของ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ตอบจดหมายของ ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ฮะซัน โรฮานี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  โดยเฉพาะในประเด็นการบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ ซึ่งท่านผู้นำสูงสุดได้กล่าวขอบคุณในความเหน็ดเหนื่อยของประธานาธิบดี และกล่าวขอบคุณในความพยายามอย่างจริงจังของทีมเจรจานิวเคลียร์ จนสามารถบรรลุข้อตกลงได้สำเร็จ  อันเป็นก้าวที่สำคัญยิ่งในการนี้  และชี้ถึงความไม่ไว้วางใจต่อท่าทีของบางคนในหมู่หกชาติที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามของการเจรจา  และกล่าวย้ำว่า ควรพิจารณาให้รอบคอบต่อเนื้อหาข้อตกลงดังกล่าวและก้าวเดินบนเส้นทางของกฎหมายที่ได้คาดการณ์ไว้  จากนั้นหากสามารถผ่านการอนุมัติแล้ว ก็จงเฝ้าระวังการบิดพลิ้วสัญญาของฝ่ายตรงกันข้ามที่อาจจะเกิดขึ้น  เพื่อปิดกั้นแนวทางนี้ 


ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม คาดหวังจากประชาชาติอิหร่านทั้งหลาย ให้รักษาความสามัคคีและศักดิ์ศรีของตนเองให้ดี  และภายใต้บรรยากาศแวดล้อมแห่งความสงบและภูมิปัญญาจะสามารถก้าวสู่ความสำเร็จและผลประโยชน์แห่งชาติ


เนื้อความของจดหมายจากประธานาธิบดีที่เขียนถึงท่านผู้นำสูงสุดبسم الله الرحمن الرحیم


เรียนท่านผู้นำทางจิตวิญญาณของการปฏิวัติอิสลาม  ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี 


ด้วยสลาม   ขอสรรเสริญและขอขอบคุณยังพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรและทรงเกียรติยิ่ง  ที่ประทานเตาฟีกให้การเจรจานิวเคลียร์ประสบความสำเร็จ ซึ่งข้าพเจ้าขอประกาศความสำเร็จในการบรรลุการเจรจานิวเคลียร์ยังประชาชาติอิหร่านและท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามชัยชนะครั้งนี้ ถือเป็นเตาฟีกจากพระผู้อภิบาลที่ได้ประทานและด้วยการยืนหยัดของประชาชาติผู้ยิ่งใหญ่อิหร่านและการชี้นำของผู้นำแห่งการปฏิวัติอิสลาม   ด้วยความสิริมงคลของวีรกรรมทางการเมืองของประชาชน ด้วยการเลือกวิธีที่สร้างสรรค์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับนานาชาติ  และด้วยความเพียรพยายามและอุตสาหะตลอดยี่สิบสามเดือนในด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศของสาธารณรัฐอิสลาม จนสามารถประสบความสำเร็จและชัยชนะในสิทธินิวเคลียร์ของตนอย่างน่าภาคภูมิใจ  อันเป็นเงื่อนไขสู่การปลดแอกมาตรการคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นอย่างอยุติธรรม และเป็นการปูทางในการขับเคลื่อนประเทศชาติสู่การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจแบบยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ผลสัมฤทธิ์เหล่านี้ประสบความสำเร็จ หลังจากที่เหล่ามหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่เพิ่งเข้าใจว่า อาวุธแห่งการคว่ำบาตรนั้นไม่สามารถทำลายล้างต้นทุนทางสังคม และไม่สามารถสกัดกั้นการพัฒนาและความก้าวหน้าของอิหร่านในด้านนิวเคลียร์ได้อีกต่อไป  สูตรความสำเร็จของเราในครั้งนี้คือ  ความสามัคคี ฉันทามติระดับชาติ และการขับเคลื่อนภายใต้การชี้นำของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม   และชัยชนะและการประสบการณ์ครั้งนี้  มันเป็นการบ่งชี้ถึงบทบาทที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งที่หาเทียบได้ของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ในฐานะเป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคีของสังคม ในการชี้นำและนำพาประเทศในช่วงภาวะมรสุม  ให้สามารถกาวพ้นและได้รับชัยชนะ   


  ในเบื้องต้นข้าพเจ้าขอขอบคุณในการเสียสละของประชาชาติอิหร่านที่รักยิ่งทุกท่าน  โดยเฉพาะบรรดาชุฮาดาอ์(ผู้พลีในหนทางของพระองค์)แห่งนิวเคลียร์ผู้ถูกกดขี่ ที่มีความเพียรพยายามมุ่งมั่น พัฒนา ยืนหยัดและเสียสละนานเป็นแรมปี จนสามารถลิ้มรสแห่งผลผลิตอันหวานชื่นของตนเอง ขณะที่ศัตรูของประเทศก็มุ่งสร้างโปรแจ๊คโรคกลัวอิหร่านอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ประเทศตกต่ำและได้รับผลกระทบในเวทีระดับโลก  ซึ่งเราไม่เพียงแต่ไม่พ่ายแพ้ต่อโปรแจ๊คโรคกลัวอิสลาม  แต่เราสามารถยกระดับฐานะภาพของเราในระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิใจ  ซึ่งประชาคมระหว่างประเทศต่างสนใจที่จะเข้ามาสร้างสัมพันธ์ ทำการเจรจาและให้ความร่วมมือกับเราในทุกๆด้าน การบรรลุข้อตกลงครั้งนี้ เป็นการบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนและดีที่สุดว่า   เราสามารถเข้าสู่การเจรจากับมหาอำนาจโลกได้ ในขณะที่เรายังรักษาเกียรติศักดิ์ศรี ของประเทศ และการคำนึงถึงเส้นแดงของระบอบ  ด้วยการมีความเชื่อมั่นในตัวเองที่วางอยู่บนพื้นฐานแห่งจุดยืนอันสัจธรรม  และศักยภาพความสามารถทางการทูต  ทำให้มหาอำนาจโลกต้องยอมจำนนในจุดยืนต่างๆของเราที่วางอยู่บนหลักตรรกะ ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ในระดับนานาชาติครั้งนี้ ทำให้มติการคว่ำบาตรทั้งหมดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติต้องยุติลงโดยปริยาย  และเป็นการปูพื้นฐานสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ แม้แต่ในด้านนิวเคลียร์  อีกทั้งยังเป็นบทเรียนที่มีค่ายิ่งสำหรับภูมิภาคของเราอีกด้วย  ว่า วิธีการแก้ปัญหาการเมืองในภูมิภาค ไม่ใช่วิธีการและรูปแบบของการบุกโจมตี รุกราน การเข่นฆ่าและการก่อการร้าย  แต่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาอยู่ที่การเจรจาและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนในประเทศข้าพเจ้าขอขอบคุณการชี้นำที่ชาญฉลาดและการสนับสนุนที่ชัดเจนและต่อเนื่องของ ฯพณฯ ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ที่มีต่อทีมเจรจา ซึ่งด้วยความแข็งแกร่งและความตั้งใจจริงของทีมงาน  จึงสามารถระมัดระวังอย่างแท้จริงต่อแผนนโยบายที่ได้ประกาศใช้และเส้นแดงที่ถูกกำหนดขึ้นโดยระบอบ อีกทั้งสามารถแสดงและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนชาวอิหร่านที่มีความอดทนและเสียสละในป้อมปราการแห่งการเจรจาได้อย่างชัดเจน   ซึ่งข้าพเจ้าขอบคุณอีกครั้ง แน่นอนยิ่งสำหรับการบรรลุขั้นตอนต่อไป การดำเนินการและการปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆเหล่านี้เพื่อก้าวบรรลุทุกความต้องการของประชาชาติและการปลดแอกมาตรการคว่ำบาตรที่อยุติธรรมทุกชนิดนั้น จำต้องอาศัยความเป็นเอกภาพ ความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวภายใน การยืนหยัด  และการกระทำที่ชาญฉลาดภายใต้การชี้นำของ ฯพณฯ ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม


แน่นอนยิ่งด้วยความชาญฉลาดและจิตสำนึกแห่งชาติ  ความเป็นหนึ่งเดียวทั้งวาจาใจของประชาชนและรัฐบาล ระบอบนี้จะยังจะคงอยู่ภายใต้การดูแลและความโปรดปรานและการช่วยเหลือจากพระผู้อภิบาลเหมือนในอดีตเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่เสมอตลอดไป  และประเทศที่มีเกียรติและมีความอดทนเช่นนี้ ก็จะสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายอันสูงส่งของตนอย่างแน่นอน   ด้วยความมอบหมายตนยังพระองค์


و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ฮะซัน โรฮานี   

14   กรกฎาคม 2558 


 

จดหมายตอบของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม بسم الله الرحمن الرحیم

(ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานียิ่งเสมอ)

ท่านประธานาธิบดี


สลาม และขอขอบคุณในความเหน็ดเหนื่อยของท่าน  ประการแรกข้าพเจ้าต้องขอกล่าวขอบคุณในความเหน็ดเหนื่อยและความเพียรพยายามอย่างจริงจังของทีมเจรจา  ขออำนวยพรให้พวกท่านได้รับการตอบแทนจากพระผู้อภิบาล    และแล้วในที่สุด การเจรจาก็ได้บรรลุข้อตกลง ซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญยิ่ง  ขณะเดียวกันก็ควรพิจารณาให้รอบคอบต่อเนื้อหาข้อตกลงดังกล่าวและก้าวเดินบนเส้นทางตามกฎหมายที่ได้คาดการณ์ไว้ จากนั้นหากสามารถผ่านการอนุมัติแล้ว ก็จงเฝ้าระวังการบิดพลิ้วสัญญาของฝ่ายตรงกันข้ามที่อาจจะเกิดขึ้นได้  เพื่อปิดกั้นแนวทางนี้  ซึ่งข้าพเจ้ารู้ดีว่า ไม่สามารถเชื่อใจและไว้วางใจต่อบางชาติในหกรัฐบาลที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามของการเจรจา  


ข้าพเจ้าหวังว่าประชาชาติอิหร่านทั้งหลาย จะรักษาความสามัคคีและศักดิ์ศรีของตนเองให้ดี  เพื่อสามารถก้าวสู่ความสำเร็จและผลประโยชน์แห่งชาติในบรรยากาศแวดล้อมแห่งความสงบและภูมิปัญญา


والسلام علیکم و رحمة الله


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

15   กรกฎาคม 2558 


 


700 /