สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

สาส์นแสดงความเสียใจ

อยาตุลลอฮ์คาเมเนอี ท่านผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลามได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการจากไปของผู้รู้ผู้เคร่งครัดศาสนาและมีตักวา ท่านมัรฮูม ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมีนเชคอับดุลอะลี ก็อรฮี


เนื้อความของสาส์นท่านผู้นำมีดังนี้


                                                               بسم تعالی


เนื่องในการจากไปของอาลิมผู้เคร่งครัดศาสนาและมีตักวา ท่านมัรฮูม ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมีนเชคอับดุลอะลี ก็อรฮี ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหล่าคนรักและเหลืออยู่ของท่านโดยเฉพาะบุตรผู้ประเสริฐของท่านมัรฮูม 


มัรฮูมท่านนี้ได้ผ่านชีวิตช่วงหนึ่งมาด้วยกับตักวา ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง และการรับใช้ศาสนาและความรู้  หลายปีที่ยาวนานี่ท่านได้ปรากฏตัวอย่างซื่อสัตย์และสนิทสนมเคียงข้างอิมามผู้ล่วงลับในนะญัฟและเมืองกุม และการระลึกถึงความดีงามของท่านยังคงอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าเสมอ


ขอความเมตตา การอภัยโทษ และระดับขั้นที่สูงส่งจากพระองค์จงประสบแด่ท่านซัยยิดอาลี คาเมเนอี


700 /