สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

แถลงการณ์สำนักผู้นำสูงสุด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักท่านผู้นำสูงสุด ออกแถลงการณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักท่านผู้นำสูงสุด ได้ออกประกาศแถลงการณ์  ว่า  สืบเนื่องจากมีการสะท้อนบางเนื้อหา โดยเฉพาะในประเด็นทัศนะและจุดยืนของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ต่อบทสรุปของการบรรลุข้อตกลงเจรจานิวเคลียร์ กันอย่างแพร่หลายในโชเชียลมิเดียและสื่อออนไลน์  ซึ่งจุดยืนของท่านผู้นำสูงสุดต่อประเด็นดังกล่าวนั้น มีอย่างชัดเจน  โปร่งใสและปราศจากการตีความ โดยที่ได้อธิบายไปแล้วในการพบปะต่างๆช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา  และมีการนำเสนอให้กับสาธารณชนได้รับรู้ไปแล้ว   ดังนั้นการพาดพิงทุกเนื้อหาที่ออกนอกกรอบย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ถูกรับรอง


เนื้อหาของแถลงการณ์ดังกล่าวจากสำนักท่านผู้นำสูงสุด มีดังนี้

بسم الله الرحمن الرحیم

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและปรานียิ่งเสมอ

สืบเนื่องจากมีการสะท้อนบางเนื้อหา โดยเฉพาะในประเด็นทัศนะจุดยืนและบางประเด็นของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ที่มีต่อบทสรุปของการบรรลุข้อตกลงเจรจานิวเคลียร์ กันอย่างแพร่หลายในโลกโชเชียลมิเดียและสื่อออนไลน์ในประเทศ นั้น ทางเราขอประกาศชี้แจงอย่างเป็นทางการดังต่อไปนี้  

จุดยืนของท่านผู้นำสูงสุดต่อประเด็นดังกล่าวนั้น มีอย่างชัดเจน  โปร่งใสและปราศจากการตีความใดๆทั้งสิ้น    ในการกล่าวสุนทรพจน์ การบรรยายของท่านช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา    โดยเฉพาะในวันที่ ยี่สิบเดือน  ฟัรวาดีน  ในการพบปะกับบรรดานิสิตนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยอิมามฮูเซ็น(อ)  การพบปะกับบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลในช่วงเดือนรอมฎอน และวันอีดุลฟิตร์ ซึ่งได้มีการนำเสนอให้กับสาธารณชนได้รับรู้ไปแล้ว  ดังนั้น การพาดพิงทุกเนื้อหาที่ออกนอกกรอบย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ถูกรับรอง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักท่านผู้นำสูงสุด

1 กันยายน   2558 


700 /