สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม แต่งตั้ง มุฮันดิส อินติซอรีย์ เป็นสมาชิกสภาเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์

แต่งตั้ง ให้ พณฯ มุฮันดิส มุฮัมมัด ฮะซัน อินติซอรีย์

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม มีคำสั่งแต่งตั้ง ให้ พณฯ มุฮันดิส  มุฮัมมัด ฮะซัน อินติซอรีย์  อดีตเลขาธิการสภาเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์  เป็นสมาชิกใหม่ของสภาเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์

เนื้อหาคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวมีดังนี้


ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานียิ่งเสมอ


มุฮันดิส  มุฮัมมัด ฮะซัน อินติซอรีย์

ด้วยความเพียรพยายามและการรับใช้ที่ทรงค่าของท่าน ในสมัยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์   ข้าพเจ้าของแต่งตั้งให้ท่านเป็นสมาชิกใหม่ของสภาเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

19   กันยายน 2558


700 /