สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามเป็นเจ้าภาพ จัดมัจญ์ลิสไว้อาลัยแด่ผู้แสวงบุญที่เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมที่มินา

ผู้นำการปฏิวัติอิสลามเป็นเจ้าภาพจัดมัจญ์ลิสไว้อาลัย

ทางสำนักท่านผู้นำสูงสุด ออกแถลงการณ์ ว่า  ทางผู้นำการปฏิวัติอิสลามเป็นเจ้าภาพจัดมัจญ์ลิสไว้อาลัยแด่ผู้แสวงบุญที่เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมที่มินา   ซึ่งจะมีขึ้น ในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 4   กันยายน   ณ  ฮูซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี(รฎ)  ตั้งแต่เวลา  15:30- 17:30   น


นอกจากนั้นท่านผู้นำสูงสุดยังเป็นเจ้าภาพจัดมัจญ์ลิสดังกล่าว ใน ชะเบสตอน อิมามโคมัยนี  ภายในฮะรัมของท่านหญิงฟาตีมะห์ มะอ์ศูมะห์ เมืองกุม


700 /