สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

เนื่องในวโรกาสอีดกุรบานและอีดฆอดีรคุม

ท่านผู้นำสูงสุดอภัยโทษและลดโทษแก่นักโทษทั่วประเทศ

เนื่องในวโรกาสอีดกุรบานและอีดฆอดีรคุม ท่านผู้นำสูงสุดได้อภัยโทษและลดโทษแก่นักโทษทั่วไปและนักโทษการเมืองจำนวน 630  คน ที่ถูกนำเสนอโดยตุลาการและกรมราชทัณฑ์


อยาตุลลอฮ์ ออมูลี ลาเรญานี ประธานตุลาการสูงสุด ได้รายงานต่อคณะกรรมาธิการอภัยโทษแห่งชาติว่า จดหมายอภัยโทษถูกอนุมัติโดยท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอีผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลาม จำนวน 630 คน เนื่องในวโรกาสอีดกุรบานและอีดฆอดีรคุม เป็นที่เรียบร้อย


700 /