สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ส่งสาส์นแสดงความเสียใจและความยินดี ในการเป็นชะฮีดของ นายพล ฮุเซ็น ฮาเมดานี

สาส์นแสดงความเสียใจและความยินดี ในการเป็นชะฮีดของ นายพล ฮุเซ็น ฮาเมดานี

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ส่งสาส์นแสดงความเสียใจและความยินดี ในการเป็นชะฮีดของ นายพล ฮุเซ็น ฮาเมดานี

เนื้อความของสาส์นมีดังนี้


ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานียิ่งเสมอ


  ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจและความยินดี ในการเป็นชะฮีดของ นายพล ฮุเซ็น ฮาเมดานี  แด่ครอบครัว ญาติพี่น้อง มิตรสหาย เพื่อนร่วมงานและกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอันทรงเกียรติ   


ท่านนายพลเป็นนักรบรุ่นเก่าที่มากด้วยประสบการณ์  มีอัธยาศัยที่ดีและความพยายามอย่างสูง   ตั้งแต่วัยหนุ่ม ท่านมีจิตใจอันสะอาดบริสุทธิ์ และมีความซื่อสัตย์แห่งตนได้อุทิศรับใช้สนามรบอันทรงเกียรติในการปกป้องมาตุภูมิและระบอบของสาธารณรัฐอิสลามตลอดมา   และในช่วงท้ายของชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยวัยอันทรงค่าและใบหน้าอันเจิดจรัสของตน ได้อุทิศพลีเพื่อปกป้องศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของอะฮ์ลุลบัยต์(อ)จากน้ำมือของบรรดาผู้โฉดชั่วตักฟีรีและกลุ่มต่อต้านอิสลาม  ในสนามรบแห่งความภาคภูมิใจนี้ ได้ไปถึงยังความหวังอันสูงสุดแห่งตน นั้นคือ ได้พลีอุทิศตนเองในแนวทางของพระองค์ และได้รับตำแหน่งอันสูงส่ง คือได้รับชะฮีดในแนวทางของอัลลอฮ์(ซบ) และท้ายที่สุดเขาก็ได้รับความโปรดปรานและความเมตตาจากพระผู้อภิบาล 


ขบวนการที่มั่นคงในความหวังแห่งการเป็นชะฮีด และความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวในการญิฮาดและการเป็นชะฮาดัตในสาธารณรัฐอิสลาม  ซีพอฮ์(กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติ) และกองกำลังของสาธารณรัฐอิสลามทั้งหมดนั้น จะเป็นรากฐานที่มั่นคงและแนวทางที่จะสืบสานตลอดไป   


و منهم من ینتظر و ما بدّلوا تبدیلا

ความว่า (และในหมู่พวกเขามีผู้ที่ยังคอย (การตายชะฮีด) และพวกเขามิได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด)


ขอความเมตตาและความรอฮ์มัตของพระองค์พึงประสบแด่ชะฮีด ฮาเมดานี และแด่บรรดานักต่อสู้แห่งแนวทางสัจธรรมทั้งหลาย

ซัยยิด อาลี คาเมนอี

10   ตุลาคม 2558 


700 /