สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามเยี่ยม บ้านชะฮีด นายพล ฮุเซ็น ฮาเมดานี

เมื่อช่วงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (18 ตุลาคม)

เมื่อช่วงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (18   ตุลาคม) ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ไปเยี่ยมบ้านชะฮีด นายพล ฮุเซ็น ฮาเมดานี  นอกเหนือจากได้ถามทุกข์สุขของครอบครัวชะฮีดแล้ว  ท่านยังได้แสดงความยินดีและความเสียใจในการเป็นชะฮีดของนายพลอีกด้วย

  

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงความบริสุทธิ์ใจและการต่อสู้ของชะฮีด นายพล ฮุเซ็น ฮาเมดานี ในสมรภูมิที่เสี่ยงอันตรายต่างๆ  และเป็นปั้นปลายชีวิตที่เฝ้าถวิลหาความหวังอันยาวนานของนักต่อสู้ในหนทางของพระองค์    และกล่าวว่า พระองค์ได้ทรงเปิดประตูชะฮีดให้กับบ่าวผู้บริสุทธิ์ของพระองค์  และเป็นสิ่งที่น่าเสียดายยิ่ง หากการเสียชีวิตของบรรดานักต่อสู้และบรรดาผู้สร้างแบบฉบับ เฉกเช่น ชะฮีด นายพล ฮาเมดานี ถูกบันทึกว่าเสียชีวิตในแนวทางอื่นที่นอกเหนือจากแนวทางแห่งการเป็นชะฮีด


ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม  ถือว่า  การเข้าร่วมในพิธีแห่ศพชะฮีด นายพล ฮาเมดานี อย่างยิ่งใหญ่ในกรุงเตหะราน  การเข้าร่วมอย่างยิ่งใหญ่ในพิธีฝังศพของชะฮีด ฮาเมดานี ในเมืองฮาเมดาน อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนนั้น สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์หนึ่งของผลตอบแทนจากพระผู้อภิบาลที่มีต่อความบริสุทธิ์ใจของชะฮีดผู้มีเกียรติท่านนี้   และกล่าวเสริมว่า  การปรากฏตัวอย่างน่าอัศจรรย์ในการพิธีฝังศพของชะฮีดท่านนี้ เกิดจากพลังดึงดูดและความบริสุทธิ์ใจของชะฮีดท่านนี้เอง    และในความเป็นจริงแล้วถือเป็นความโปรดปรานและโอกาสหนึ่งจากพระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อประชาชนชาวเมืองฮาเมดาน  เพื่อเป็นการสำแดงให้เห็นถึงพลังแห่งความรู้สึกในการเป็นนักปฏิวัติและผู้ถวิลหาการเป็นชะฮีดในหนทางของพระองค์ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น 


ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชื่นชมในความอดทนและกาชุโกรของภรรยาและครอบครัวชะฮีดฮาเมดานี  พร้อมกับชี้ถึงการมีส่วนร่วมในผลบุญของภรรยาและครอบครัวของบรรดาชะฮีด ว่า  การสานต่อกระบวนการแห่งการเป็นชะฮีด และการสร้างความเปล่งประกายแห่งจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของนิอ์มัตอันยิ่งใหญ่ในสังคม นั้น ล้วนเป็นหนี้บุญคุณของความอดทนและการชุโกรต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้   ขอวิงวอนจากพระองค์ให้บรรดาชะฮีดที่รักยิ่งของเราได้อยู่ร่วมกับท่านศาสดามุฮัมมัดและเอาลิยาอ์ผู้ทรงคุณธรรมของพวกเขาในวันถูกฟื้นคืนชีพด้วยเถิด  และทรงโปรยปรายสายฝนแห่งความสิริมงคลและความโปรดปรานประสบกับเหล่าครอบครัวของชุฮาดาอ์ เหล่านี้ด้วยเถิด


700 /