สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

มัจญ์ลิสไว้อาลัยท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิล ฮุเซ็น คืนแรก ณ. ฮุซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ)

มัจญ์ลิสไว้อาลัยท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิลฮุเซ็น

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้เข้าร่วมมัจญ์ลิสไว้อาลัยท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิลฮุเซ็น และสาวกผู้ซื่อสัตย์ของท่าน  ณ. ฮุซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี(รฎ)


ในมัจญ์ลิสครั้งนี้ มีพี่น้องจากทุกภาคส่วนจำนวนมาก และบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐเข้าร่วม ซึ่งท่านฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ศิดดีกีย์ เป็นผู้บรรยาย


โดยท่านได้อธิบายคุณลักษณะและเป้าหมายของการลุกขึ้นต่อสู้ในฐานะผู้พลิกประวัติศาสตร์อาชูรอ  โดยถือว่า การพลีและการเสียสละเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของวีรกรรมอาชูรอ  และกล่าวเสริมว่า ท่านอิมามฮุเซ็นคือผู้ถือธงแห่งการเสียสละและอุทิศพลีอย่างแท้จริง  ซึ่งขบวนการของท่านเป็นการสานต่อขบวนการของท่านศาสดามุฮัมมัด(ซล) 


ในมัจญ์ลิส มี อะกอ อินซานีย์และ มันศูร อัรฏีย์ เป็นผู้อ่านลำนำมุศีบัตให้กับท่านอิมามฮูเซ็น(อ)และสาวกผู้ซื่อสัตย์ของท่าน


มัจญ์ลิสไว้อาลัยท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิลฮุเซ็น(อ)  ณ ฮุซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ) จะมีจนถึงวันอาทิตย์ที่  25   ตุลาคม  (วันที่สิบสอง มุฮัรรอม) 


700 /