สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

มัจญ์ลิสค่ำคืนเดียวดาย ท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิลฮุเซ็น (อ)

มัจญ์ลิสค่ำคืนเดียวดาย

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วม มัจญ์ลิสค่ำคืนเดียวดายของท่านอบาอับดิลลาห์ ฮิลฮุเซ็น (อ)  ณ. ฮุซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี(รฎ)


ในมัจญ์ลิสครั้งนี้ ท่านฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน  รอฟีอีย์  ถือว่า  การปกป้องศาสนา และความหนักแน่นในการปกป้องศาสนานั้น เป็นหนึ่งในสาส์นหลักที่สำคัญของประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)  พร้อมกับกล่าวว่า  อัลกุรอานได้ตอกย้ำในสองเรื่องหลักที่สำคัญ คือ “การดำรงไว้ซึ่งศาสนา” และ  “การออกห่างหลีกเลี่ยงความแตกแยก”  และตามพื้นฐานหลักคำสอนในริวายะห์ของชีอะห์ ว่า การคำนึงถึงเรื่องหลักที่สำคัญทั้งสองประการนั้น อยู่ภายใต้การยึดมั่นในสายเชือกแห่งวิลายัตของบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์(อ)


รอฟีอีย์ ถือว่า  การปกป้องศาสนาและการสนับสนุนศาสนานั้นเป็นหน้าที่ของทุกคน  พร้อมกับกล่าวเสริมว่า ในสังคมอิสลาม ทุกคนจำต้องปฏิบัติในหน้าที่ของตนตามหลักชารีอะห์ที่ได้บัญญัติไว้  และการนำเสนอหลักคำสอนของศาสนาในรูปลักษณะของกิจวัตรของตนให้แพร่หลายในสังคมเพื่อเป็นการสนับสนุนและปกป้องศาสนาของพระองค์


ในมัจญ์ลิสครั้งนี้ อะกอ ซัยยิด มุฮัมมัด มุซาวีย์  และมุฮัมมัด ริฎอ ฏอฮีรีย์  อ่านลำนำและมุศีบัตไว้อาลัยแด่ท่านอิมามฮุเซ็นและบรรดาอัศฮาบของท่าน700 /