สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

สาส์น

สาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของฮุจญตุลอิสลาม  เชคมุฮัมมัด ฮุเซ็น ซีบาเวะห์


ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของผู้รู้ที่มีความยำเกรง มัรฮูม ฮุจญตุลอิสลาม  เชคมุฮัมมัด ฮุเซ็น ซีบาเวะห์ 


ใจความของสาส์นดังกล่าวมีดังนี้

ด้วยนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและปราณียิ่งเสมอ

ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจเนื่องจากการเสียชีวิตของผู้รู้ที่มีความยำเกรง มัรฮูม ฮุจญตุลอิสลาม  เชคมุฮัมมัด ฮุเซ็น ซีบาเวะห์   แด่ครอบครัวและญาติของท่านมัรฮูมทุกท่าน  และข้าพเจ้าวิงวอนขอให้พระองค์ทรงประทานความเมตตาและความรอฮ์มัตแด่ดวงวิญญาณของท่านมัรฮูมด้วยเถิด


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

7  พฤศจิกายน 2558  


700 /