สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นจากท่านผู้นำถึงสัมมนานมาซประจำปีแห่งชาติครั้งที่ 24

สาส์นจากท่านผู้นำถึงสัมมนานมาซประจำปีแห่งชาติครั้งที่ 24

สาส์นจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถึงการประชุมสัมมนานมาซประจำปีแห่งชาติครั้งที่ 24 

 

 

สาส์นของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถูกอัญเชิญอ่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (26 ) ในการประชุมสัมมนานมาซประจำปีแห่งชาติครั้งที่ 24  โดยอยาตุลลอฮ์ อาบีดีนี ตัวแทนของวะลียุลฟะกีห์และอิมามนำนมาซ

ประจำกัซวีน  ซึ่งมีใจความดังนี้

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานีอยู่เสมอ

 

ขอขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรอบรู้และยิ่งใหญ่ในความพยายามของพวกท่าน และคณะผู้จัดงานผู้มีเกียรติในการสัมมนาครั้งสำคัญนี้  โดยเฉพาะอาลิม(อุลามาอ์)ระดับอาวุโส นักต่อสู้ ท่าน ฮุจญะตุลอิสลาม อะกอ มุห์ซิน กิรออะตี  ที่ได้ดำเนินการในภาคส่วนหลักต่างๆที่สามารถเห็นผลสัมฤทธิ์และการการดำเนินการที่ยังคุณประโยชน์อย่างมากในการส่งเสริมการนมาซอันเป็นข้อบังคับที่ยิ่งใหญ่และหาที่เทียบได้

 

จะอย่างไรก็ตาม ศักยภาพความสามารถและสนามแห่งการปฏิบัติงาน อีกทั้ง ความต้องการและความปรารถนาของสังคมที่จะไปถึงจุดที่ต้องการนั้น มีเป็นเรื่องที่มากไปกว่าความเป็นจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งในสาส์นของปีที่ผ่านมาก็ได้ชี้ให้เห็นถึงเศษเสี้ยวหนึ่งถึงแวดล้อมที่ว่างเปล่าและความเพียรพยายาม 

คำพูดของข้าพเจ้าในวันนี้จะเน้นความรู้สึกในความรับผิดชอบของประชาชน

 

สิ่งที่ข้าพเจ้าคาดหวังในที่นี้โดยเฉพาะบรรดาเจ้าหน้าที่ทุกคน ผู้มีตำแหน่งการงานด้านโลกวัตถุ หรือจิตวิญญาณและผู้บริหารจัดการได้รับรู้และเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของเรื่องนี้อย่างแท้จริงและก้าวสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

 

ทุกท่านพึงรู้ว่าหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยทางสังคมคือ การส่งเสริมการนมาซ  โดยมีความมุ่งมั่นในความพยายามและอย่าปล่อยให้บรรดาเยาวชนหนุ่มสาวในประเทศมีความเพิกเฉยและละเลยในการนมาซเป็นอันขาด และนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดต่อสุขภาพทางจิตวิญญาณของประชาชนและชุมชนของเรา

 

จงเพียรพยายามให้ทุกคนเรียนรู้และฝึกให้เป็นวัตรปฏิบัติที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีสมาธิในการปฏิบัตินมาซ 

 

ทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งได้ความมุ่งมั่นและความเพียรพยามอย่างต่อเนื่องของพวกท่านคณะผู้จัดงานนั้นจะสามารถประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน อินชาอัลลอฮ์ 

 

والسلام علیکم و رحمةالله

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

26   มกราคม 2559 

 

700 /