สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามลงคะแนนเลือกตั้งในนาทีแรกหลังเปิดหีบเลือกตั้ง

เกียรติยศศักดิ์ศรีและความยิ่งใหญ่แห่งชาติ ขึ้นอยู่กับการลงคะแนนเสียงจากประชาชน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ปรากฏตัวหน้าหีบบัตรในช่วงนาทีแรกของการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งรัฐสภาอิสลามสมัยที่ 10  และเลือกสภาผู้ชำนาญการสูงสุดสมัยที่ 5   ซึ่งท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในศูนย์เลือกตั้งเคลื่อนที่หมายเลข 110   ณ ฮูซัยนียะห์ อิมามโคมัยนี    

ภายหลังที่ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้ว ได้กล่าวว่า การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ที่สำคัญและเป็นสิทธิของประชาชนชาวอิหร่าน พร้อมกับกล่าวเสริมว่า  การเลือกตั้งเป็นการงานที่ยิ่งใหญ่ เป็นสิ่งดีงามและมักจะเป็นสิ่งที่สำคัญเสมอ  ในบางห้วงเวลาย่อมมีความสำคัญอย่างมากซึ่งในหลักคำสอนของอิสลามมีการกำชับและแนะนำให้เร่งรีบในการทำสิ่งที่ดี

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ย้ำถึงการเร่งรีบในการปฏิบัติหน้าที่และสิทธิอันชอบธรรมอันนี้ ว่า  ดั่งที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวมาแล้วว่า ประชาชาติอิหร่านทุกคนที่ปรารถนาและต้องการเห็นสาธารณรัฐอิสลามมีสง่าราศี เกียรติยศศักดิ์ศรีและความยิ่งใหญ่แห่งชาติก็จะต้องออกมาลงคะแนนเสียง 

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ออกมาเรียกร้องในการปรากฏตัวของประชาชนในการเลือกตั้งที่จะต้องมีความสุจริต บริสุทธิ์ใจ และมีความตั้งใจในการสร้างเครดิตที่เพิ่มขึ้นและความเป็นอิสระอย่างเต็มที่สำหรับประเทศและการตอบสนองต่อเกียรติของประเทศและกล่าวเสริมว่า ผลของการเลือกตั้งนั้นคือศักดิ์ศรีและเอกราชของชาติซึ่งเรามีศัตรูผู้สวาปามที่คอยจ้องมองอยู่ และการเลือกตั้งต้องเป็นไปในทิศทางที่จะดับความมุ่งร้ายจากศัตรู

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวย้ำว่า ประชาชนต้องระมัดระวังให้ดี ต้องมีบาศีรัตและมีความเข้าใจอย่างแท้จริงในการลงคะแนนเสียง ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นการประกอบคุณงามความดีและนอกเหนือจากจะได้รับมรรคผลในระยะสั้นและระยะยาวในโลกดุนยาแล้ว ก็จะได้รับมรรคผลในวันอาคีเราะห์อีกด้วย

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวย้ำว่า หวังว่าในการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็จะเหมือนการเลือกตั้งในอดีตที่ผ่านมาที่ประชาชนได้รับโอกาสในการปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่และนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและเกียรติยศศักดิ์ศรีของประเทศชาติสืบไป 

700 /