สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ปลูกต้นไม้

สัปดาห์ทรัพยากรธรรมชาติ

เนื่องในสัปดาห์ทรัพยากรธรรมชาติ ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ทำการปลูกต้นไม้หนึ่งต้น  เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ หลังจากนั้นท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงคุณค่าของพืชพันธ์และต้นไม้อันเป็นที่มาของความบารอกัตต่อวิถีชีวิตมนุษย์ และกล่าวว่า ประชาชนและเจ้าหน้าที่จะต้องรักษาทัศนียภาพสีเขียวโดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าไม้และทุ่งหญ้าไว้ให้ดีซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องเพียรพยายาม

ท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงการทำลายสายพันธุ์ชนิดดั่งเดิมและพืชพื้นบ้านจากการลักลอบทำลายป่าว่า  การบุกรุกป่าไม้และสวนหย่อมเป็นการกระทำที่ขัดกับความต้องการและคุณประโยชน์ เกรงว่าบางส่วนของสายพันธุ์ดั่งเดิมจะหายไปดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะปกป้องและรักษาพื้นที่สีเขียวนี้ไว้ 

ในพิธีดังกล่าวได้มีคณะรัฐมนตรี ตัวแทนวะลียุลฟะกิห์ในองค์กรญิฮาดกิชาวัรซีย์ และนายกเทศมนตรีกรุงเตหะรานได้เข้าร่วม 

700 /