สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามกล่าวในคุฏบะฮ์วันอีดฟิฏร์

ประเด็นเยเมน บะฮ์เรนและแคชเมียร์คือบาดแผลที่ใหญ่

เนื่องในวันอีดฟิฎร์ บรรดาประชาชน ผู้ศรัทธาชาวอิหร่านทั่วประเทศ ในการขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ (ซบ.)ที่ได้ปฏิบัติตนในการเป็นบ่าวของพระองค์ในหนึ่งเดือนเต็ม ได้เข้าร่วมกันนมาซอีดตามมัสยิดต่างๆและยังได้ขอพรจากพระองค์ ขอทรงโปรดประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพวกเขาด้วยเถิด

ณ กรุงเตหะราน ก็เช่นเดียวกัน บรรดาศรัทธาชนได้มารวมตัวกันที่มุศ็อลลา อิมามโคมัยนีเพื่อทำการนมาซอีดโดยการนำของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี

โดยท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้กล่าวในคุฎบะฮ์วันอีดฟิฏร์ ว่า เดือนรอมฎอนในปีนี้นั้น ถือว่าเป็นปีที่มีความเป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชาติของเรา และท่านยังกล่าวว่า การถือศีลอดท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว การเข้าร่วมของบรรดาเยาวชนในกิจกรรมทางศาสนาและการอ่านอัลกุรอาน การจัดการละศีลอดในมัสยิดและสถานที่ต่างๆ การช่วยเหลือในการลดโทษนักโทษและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือในการรักษาเยียวยา รวมทั้งการนอบน้อมและการตะวัซซุลผ่านยังพระองค์ในค่ำคืนลัยละตุลก็อดร์ ทั้งหมดนั้นคือสัญลักษณ์ต่างๆในบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมทางด้านจิตวิญญาณและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับสังคม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประชาชาติในการก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆและยังถือว่าเป็นเสบียงทางจิตวิญญาณของเดือนรอมฎอนที่จะต้องรู้ถึงคุณค่าและต้องเก็บรักษาเสบียงนั้นไว้ให้ดีอีกด้วย

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังถือว่า การเดินขบวนในวันอัลกุดส์สากลในอากาศที่ร้อน คือ อีกสัญลักษณ์หนึ่งของความเป็นสิริมงคลในเดือนรอมฎอน และเน้นว่า การเดินขบวนครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์ และยังคงเป็นความภาคภูมิใจอันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประชาชาติตลอดไป

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การเดินขบวนในวันอัลกุดส์ และการจัดการเลือกตั้งที่ยิ่งใหญ่ที่ประชาชาติได้แสดงให้ประชาคมโลกได้ประจักษ์ อีกทั้งการโต้ตอบอันเข้มแข็งของกองทัพซิพอฮ์ที่มีต่อบรรดาศัตรู คือ เสบียงอันทรงคุณค่าทางสังคม และยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและความหวังของประชาชาติและท่านผู้นำยังได้เน้นถึงความสำคัญในการเก็บรักษาเสบียงอันนี้ โดยกล่าวว่า จำเป็นที่เราจะต้องเก็บรักษาเสบียงอันทรงคุณค่าเหล่านี้ การมีเอกภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาชาติ การรักษาเจตนารมณ์ของการปฏิวัติและการขับเคลื่อนทางอุดมการณ์ในการปฏิวัติ ก็คือ สิ่งที่สำคัญยิ่งเช่นกัน

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติ ยังกล่าวต่อถึงความหวังในการจัดตั้งรัฐบาลในเร็ววันนี้ โดยกล่าวว่า จากคำขวัญของปีนี้ รัฐบาลใหม่จะต้องมีการดำเนินการในการกระทำที่ยิ่งใหญ่โดยให้การช่วยเหลือประชาชนในการพัฒนาการทางด้านการผลิตและปัญหาการว่างงานของเยาวชน ซึ่งบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐฯจะต้องมีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า หนึ่งในการกระทำที่สำคัญยิ่งในประเทศ ก็คือ การจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม โดยท่านได้ชี้ถึงการแทรกแซงของศัตรูในด้านวัฒนธรรม และเน้นว่า นอกเหนือจากองค์กรในภาครัฐและหน่วยงานภาคประชาชนและบรรดาเยาวชนนักคิดทั้งหลาย จะต้องให้ความร่วมมือกันในการหาทางป้องกันการซึมซับของวัฒนธรรมตะวันตก 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังอธิบายถึงความหมายของคำว่า การตัดไฟแต่ต้นลม หมายถึง การปฏิบัติการณ์ให้ทันท่วงทีอย่างสมบูรณ์ทางด้านวัฒนธรรม มิได้หมายถึง การไร้ข้อกฏหมายและการกล่าววาจาให้ร้ายต่อกันและกัน อีกทั้งการคาดคิดว่า ผู้ฉวยโอกาสนั้นเป็นหนี้บุญคุณของการปฏิวัติอิสลาม

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม เน้นว่า หน่วยงานต่างๆของการปฏิวัติที่มีใจรักในการขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางที่สูงส่ง จะต้องมีความระมัดระวังในการรักษาความปลอดภัยและข้อกฏหมาย อีกทั้งในความสงบของประเทศและจะต้องออกห่างจากการฉวยโอกาสของบรรดาศัตรูทั้งหลาย

ในช่วงท้ายของคุฏบะฮ์ ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงประเด็นโลกอิสลาม โดยเฉพาะประเด็นเยเมน ซึ่งถือว่าเป็นบาดแผลที่ใหญ่ในเรือนร่างของประชาชาติอิสลาม อีกทั้งในประเด็นบะฮ์เรนและแคชเมียร์ก็เช่นกัน โดยท่านกล่าวเสริมว่า โลกอิสลาม โดยเฉพาะบรรดานักคิดสมัยใหม่และนักวิชาการอิสลามทั้งหลาย จะต้องมีจุดยืนอย่างชัดเจนเหมือนกับสาธารณรัฐอิสลามในการเผชิญหน้ากับศัตรูและผู้ต่อต้านและการประกาศจุดยืนแสดงออกถึงความรังเกียจต่อบรรดาผู้ฉ้อฉลและละเมิดสิทธิในการปฏิบัติการรุกรานต่อประชาชนชาวเยเมนในเดือนรอมฎอนและจะต้องให้การสนับสนุนต่อบรรดาประชาชนผู้ถูกกดขี่และประเด็นต่างๆของโลกอิสลาม แม้ว่าศัตรูจะไม่พอใจในจุดยืนเหล่านี้ก็ตาม

700 /