สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ประธานสภารักษาผลประโยชน์แห่งชาติคนใหม่พร้อมคณะ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

สภานี้ต้องมีอุดมการณ์ในการปฏิวัติอย่างเต็มรูปแบบ

 ประธานสภาคนใหม่และสมาชิกชุดใหม่สภารักษาผลประโยชน์แห่งชาติเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านผู้นำถือว่า สภานี้อันเป็นผลงานของท่านอิมามโคมัยนี ผู้ทรงเกียรติ และท่านยังชี้ถึง สามหน้าที่ที่สำคัญของสภาแห่งนี้ คือ   การเล็งเห็นถึงความถูกต้องและความเหมาะสมเป็นหลัก  การให้คำปรึกษาและแนะนำในการกำหนดนโยบายโดยรวม  และการนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาของประเทศ  และท่านผู้นำยังเน้นว่า สภาแห่งนี้จะต้องเป็นสภาที่มีอุดมการณ์ในการปฏิวัติอย่างเต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นเต็ม ทั้งทางด้านแนวคิดและการปฏิบัติ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังกล่าวเสริม: ด้วยหน้าที่อันสำคัญยิ่งของสภาแห่งนี้ จะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของความเหมาะสม ทั้งในการยื่นญัตติของรัฐสภา โดยผ่านสภาพิทักษ์ อีกทั้งยังต้องให้ความสนใจในความสำคัญอันที่สองรองลงมา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และด้วยความคิดเห็นส่วนมากนั้น สามารถที่จะนำไปดำเนินการได้ในระยะเวลาหนึ่ง

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังเน้นว่า จะต้องมีมุมมองในระยะยาว มิใช่ในประจำวันเท่านั้นและในการกำหนดจะต้องมีความชัดเจน ซึ่งสมาชิกทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม โดยเฉพาะบรรดานักนิติศาสตร์ของสภาพิทักษ์

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า หน้าที่อันที่สองของสภาแห่งนี้ก็คือ การให้คำปรึกษากับผู้นำสูงสุดในการกำหนดนโยบายโดยรวมของรัฐอิสลามที่จำเป็นจะต้องการมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนในทุกๆด้าน โดยกล่าวว่า นโยบายโดยรวมจะเป็นตัวกำหนดในประเด็นต่างๆและถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การจัดสรรนโยบายโดยรวมในระยะยาวคือสิ่งที่มีความจำเป็น โดยท่านกล่าวว่า เป็นไปได้ว่านโยบายบางอย่างอาจจะต้องมีการแก้ไขและปรับปรุง ซึ่งได้ใช้เวลามากเกินไปแล้ว 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ถึง ความเข้มแข็งและความมั่นคงในการกำหนดนโยบายโดยรวมจะต้องมีการพูดคุยกันด้วยวิชาการและเหตุผลอย่างละเอียดถี่ถ้วนและกล่าวเสริมว่า พวกท่านจะต้องมีการดำเนินการในการกำหนดนโยบายโดยรวมอย่างถูกต้องและต้องมีประโยชน์เป็นอย่างหลักด้วย  โดยที่ว่าหลังจากที่ได้ผ่านไปในระยะเวลาหนึ่งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุง

 “ความโปร่งใส”  “ไม่สามารถตีความได้" และ "การหลีกเลี่ยงวิธีการปฏิบัติ" เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านอยาตุลลอฮ์คาเมเนอีเน้นในการกำหนดนโยบายโดยรวม

ท่านผู้นำสูงสุดยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของนโยบายโดยรวมในข้อกฎหมายและการดำเนินการของรัฐบาล รัฐสภาและหน่วยงานอื่นๆ และกล่าวว่า นโยบายโดยรวมจะเป็นตัวกำหนดกรอบมาตรการทางด้านกฎหมายและในการบริหารของประเทศ รวมทั้งรัฐบาลและรัฐสภาและกลไกทั้งหมดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในการปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้

ในช่วงท้ายของการปราศรัยของท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านได้ชี้ให้เห็นว่า สภารักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ถือว่าเป็นความทรงจำอันยิ่งใหญ่ของท่านอิมามโคมัยนี และเป็นผลผลิตของการปฏิวัติที่มีผลอย่างมากต่อกระบวนการบริหารและการบริหารประเทศ ด้วยเหตุนี้เอง แนวความคิดในการปฏิวัติของท่านอิมามจะต้องมีอำนาจที่เหนือกว่าและในการปฏิบัติการจะต้องมีแนวคิดและการปฏิบัติในการปฏิวัติ และอย่าทำให้จุดยืนและการดำเนินการเกิดความขัดแย้งกับพื้นฐานหลักของการปฏิวัติเป็นอันขาด

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามยังกล่าวขอบคุณต่อท่านอยาตุลลอฮ์ ฮาชิมี ชาฮ์รูดี ประธานคนใหม่ของสภา อีกทั้งขอบคุณต่อบรรดาสมาชิกทุกคนและสมาชิกที่รับเลือกเข้ามาใหม่โดยหวังว่าพวกเขานั้นจะเป็นพลังผลักดันในการดำเนินงานในสภาแห่งนี้ 

นอกจากนี้ ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติยังกล่าวยกย่องต่อสมาชิกชุดก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะมัรฮูม ออกอ ฮาชิมี รัฟซันญานี  วาอิซ ฏอบะซี อัสกัร อูลาดี และฮะบีบ ี โดยท่านกล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มัรฮูมออกอฮาชิมีรัฟซันญานีได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของเขาในฐานะของประธานสภาแห่งนี้ 

 

700 /