สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ประธานสภาผู้ชำนาญการและสมาชิกเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

ประธานสภาผู้ชำนาญการและสมาชิกเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลา

เมื่อช่วงเช้าของวันพฤหัสที่ผ่านมา ประธานและสมาชิกของสภาผู้ชำนาญการเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำได้ชี้ถึง สถานภาพอันไร้ที่เปรียบของสภาแห่งนี้ในระบอบรัฐอิสลาม ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ๆสำคัญที่สภาผู้ชำนาญการจำต้องนำไปปฏิบัติ และกล่าวว่า สภานี้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการที่มีวิสัยทัศน์และและยุทธศาสตร์อันลึกซึ้ง อีกทั้งยังมีการประเมินผลในการขับเคลื่อนของการปฏิวัติอิสลามในรอบ 38 ปีที่ผ่านมา ถึงความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายหลักและความซบเซาและการชะลอลงจากความก้าวหน้าในเส้นทางนี้ และยังมีการเรียกร้องต่อหน่วยงานต่างๆของภาครัฐอีกด้วย

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวตำหนิคำพูดอันหยาบคายของประธานาธิบดีอเมริกาในที่ประชุมสหประชาชาติว่า เป็นคำพูดที่น่ารังเกียจ โง่เขลาและโกหกอย่างแท้จริง โดยกล่าวว่า "คำพูดเหล่านี้ไม่ได้มาจากอำนาจ แต่มาจากความโกรธ ความหงุดหงิดและการขาดสติ เพราะว่า พวกอเมริกานั้นไม่พอใจและโกรธเกลียดต่ออิหร่านในการแสดงบทบาทที่มีประสิทธิภาพของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในภูมิภาคเอเชียตะวันตก

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า สภาผู้ชำนาญการนั้นเป็นสภาที่ไร้ที่เปรียบได้ ไม่ว่าในองค์ประกอบและหน้าที่ในการปฏิบัติการก็ตาม โดยกล่าวเสริมว่า สภาแห่งนี้ นอกเหนือจากที่มีหน้าที่ๆจะต้องดำเนินการแล้ว ยังจะต้องมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนในการปฏิวัติทางยุทธศาสตร์อีกด้วย 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ถึงหน้าที่ๆสำคัญนี้ของสภาผู้ชำนาญการโดยกล่าวว่า ในสามสภาถือว่ามีบทบาทอย่างยิ่งในการบริหารประเทศและจะต้องมีการบริหารเชิงการปฏิวัติ แต่ทว่าสภาผู้ชำนาญการ จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมธิการที่มีแนวคิดสร้างสรรและมีการขับเคลื่อนในการปฏิวัติในความก้าวหน้าและการประเมินผลในการปฏิวัติโดยมีการเรียกร้องต่อหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ 

หลังจากนั้น ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้อธิบายถึงหน้าที่ในการเรียกร้องว่า "หนึ่งในสโลแกนของการปฏิวัติของเราก็คือ ไม่มีตะวันออกและตะวันตก "และในวันนี้แม้ว่าจะไม่มีมหาอำนาจในขั้วโลกตะวันออก แต่ในตะวันตก ก็คือ ชาติอเมริกาและรัฐบาลประเทศยุโรปถือว่าเป็นประเทศชาติมหาอำนาจ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังกล่าวเสริมว่า ไม่มีตะวันตก หมายถึง ในด้านการเมืองและการปกครอง จะต้องไม่หลงไหลภายใต้อิทธิพลของตะวันตกและการปฏิบัติตามโดยเป็นลิ้วล้อของตะวันตก อีกทั้งในการกำหนดทิศทางและการไม่ผสมผสานกับวัฒนธรรมของตะวันตก โดยสภาผู้ชำนาญการจะต้องมีการประเมินผลและการเรียกร้องอย่างแท้จริง

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า "อำนาจทางเศรษฐกิจ" คือเสาหลักของอำนาจในประเทศและกล่าวว่า "หนึ่งในองค์ประกอบหลักของอำนาจทางเศรษฐกิจคือ" อำนาจทางสกุลเงินของประเทศและกำลังซื้อของประชาชน "ดังนั้น ถ้าหากว่าค่าของสกุลเงินในประเทศได้ลดลงเนื่องจากความผิดพลาดของนโยบาย เราก็จะล้าหลังและไม่มีความก้าวหน้า ฉะนั้น สภาผู้ชำนาญการจำต้องมีการเรียกร้องต่อรัฐบาล รัฐสภาและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบ 

ปัญหาของ "ความยุติธรรมในการต่อสู้กับความยากจนและการแบ่งสัดส่วนที่เหมาะสมของความมั่งคั่ง" เป็นประเด็นที่สามที่ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่าเป็นประเด็นหลักของการปฏิวัติและประเด็นที่จะต้องมีการประเมินผลและการเรียกร้องจากสภาผู้ชำนาญการ โดยกล่าวเสริมว่า ความยุติธรรมและการกระจายความมั่งคั่งที่เหมาะสมในประเทศ คือ สิ่งที่สำคัญของศาสนาอิสลามที่แตกต่างกับแนวคิดของลัทธิมาร์กซิสต์ ฉะนั้นจำต้องมีการบริหารประเทศให้มีการลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลักในโลกวันนี้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า "การรักษาจิตวิญญาณและแรงจูงใจในการปฏิวัติ" เป็นเงื่อนไขในการต่อเนื่องของการปฏิวัติอิสลาม โดยกล่าวว่า หากปราศจากจิตวิญญาณแห่งการปฏิวัติ การเสียสละและเลือดต่างๆที่ถูกหลั่งไหลบนเส้นทางสู่การฟื้นฟู อิสลามก็จะถูกทำลาย แม้ว่าจะมีรัฐบาลก็ตามก็ยังเป็นรัฐบาลที่มิได้เป็นระบอบสาธารณรัฐอิสลาม ดังนั้น สภาผู้ชำนาญการควรที่จะมีการประเมินผลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิวัติในสังคมและมีการป้องกันจากการต่อต้านในการปฏิวัติอีกด้วย

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ท่านได้เน้นย้ำถึงการช่วยเหลือและการสนับสนุนกองกำลังในการปฏิวัติและกองกำลังแห่งพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นการเรียกร้องในการขับเคลื่อนของการปฏิวัติในประเทศและกล่าวเสริมว่า "แน่นอนที่สุดประเทศนี้มีความก้าวหน้าและจะไม่มีวันถอยหลังกลับอย่างแน่นอน 

ท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ความเคร่งครัดทางศาสนา คือประเด็นสำคัญและท่านยังชี้ให้เห็นถึงการกล่าวซ้ำของบางคนที่บอกว่า "เราไม่สามารถบังคับให้ประชาชนเข้าสรวงสวรรค์ได้" และกล่าวเสริมว่า การตีความเช่นนี้ถือว่าไม่ถูกต้องและมีข้อผิดพลาด เพราะว่าไม่มีใครที่สามารถใช้กำลังบังคับประชาชนให้เข้ายังสวรรค์ได้ แต่เราต้องเปิดเส้นทางสู่สวรรค์ให้กับประชาชนในทางที่ถูกต้องและกระตุ้นให้พวกเขาเดินไปในทิศทางนี้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังกล่าวเสริมว่า เป้าหมายและปรัชญาของการประทานบรรดาศาสนทูตก็คือ การชี้นำทางสู่สวรรค์และการออกห่างจากไฟนรก แน่นอนว่า คำพูดที่กล่าวว่า ไม่มีการบังคับในศาสนาอิสลาม ถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะว่ามีบางกรณีที่จะต้องรักษาขอบเขตของศาสนา

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้กล่าวบทสรุปในคำพูดของท่านโดยชี้ให้เห็นว่า คณะกรรมาธิการสภาผู้ชำนาญการจะต้องมีการประเมินผลในประเด็นข้างต้นโดยเล็งเห็นถึงความก้าวหน้าและความล้าหลังเป็นหลัก อีกทั้งยังมีการเรียกร้องต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและการพูดคุยกันและแลกเปลี่ยนความต้องการทั่วไปของประชาชน เพราะว่านี่คือหน้าที่ของสภาผู้ชำนาญการที่จะต้องมีการดำเนินการอย่างถูกต้อง

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังชี้ถึงประเด็นและปัญหาบางอย่างรวมทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยกล่าวว่า ประชาชนทั้งหลายในประเทศและเจ้าหน้าที่รัฐฯเช่นกัน ควรทราบว่าการแก้ปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนั้นเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นได้โดยประชาชนและการมีศักยภาพในการพึ่งพาในประเทศโดยไม่พึ่งพาต่างชาติมหาอำนาจ

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ถึงประเด็นที่ได้มีการพูดคุยกันในสังคมมาหลายครั้ง จนกลายเป็นการเสวนาที่แพร่หลาย เพราะว่าประเทศนี้มีเยาวชนที่มีแรงจูงใจและมีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรในส่วนต่างๆของการผลิตทางวิชาการความรู้และการศึกษาที่จะต้องใช้ประโยชน์จากพวกเขา

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังเน้นถึงการพึ่งพาต่างชาติไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศได้โดยกล่าวเสริมว่า ข้าพเจ้าไม่ได้พูดว่าเราควรตัดความสัมพันธ์กับโลก แต่นับจากการเริ่มต้นของการปฏิวัติ ข้าพเจ้าได้ย้ำถึงการมีความสัมพันธ์กับโลกที่กว้างขวาง แต่ข้าพเจ้าจะขอพูดว่า “อย่าให้ไม้เท้าของต่างชาติมาทดแทนอำนาจของตน”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังชี้ถึงการพึ่งพาต่างชาติในการเจรจานิวเคลียร์โดยกล่าวว่า ปัญหาของเราในการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์ที่ได้มีการประชุมพูดคุยกันแล้วนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการระมัดระวังอย่างละเอียดถี่ถ้วน อย่าปล่อยให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นโดยมีการยกเลิกข้อตกลงทางนิวเคลียร์กับเราเป็นอันขาด ไม่ว่าอิหร่านจะดำเนินการอย่างใดก็ตาม 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า เราต้องร่วมมือกับโลกและยอมรับในความต้องการของโลก แต่เราไม่ควรมองไปที่ต่างชาติมหาอำนาจ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังเน้นถึง ในทางตรงกันข้ามกับสาธารณรัฐอิสลามคือกองกำลังของเหล่าศัตรูอยู่ และกล่าวว่า ระบอบรัฐอิสลามด้วยกับความเมตตาของพระเจ้าได้ทำให้เหล่าศัตรูได้รับผลกระทบและถอยหลังออกไปและในทำนองเดียวกันในอนาคตก็จะเป็นเช่นนี้ แต่เราควรที่จะรู้ว่าในฝ่ายตรงข้ามกับไม่ใช่ศัตรูที่เป็นเพียงจุดเดียวแต่กำลังจะกลายเป็นกองกำลังของเหล่าศัตรู

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า หนึ่งในสาเหตุหลักของความโกรธของผู้ที่ไม่หวังดีต่ออิหร่านก็คือ ความก้าวหน้าของระบอบรัฐอิสลามในภูมิภาคที่กำลังจะเติบโตขึ้นและยังชี้ถึงสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีอเมริกาในที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติกล่าวว่า สาเหตุของคำพูดที่โง่เขลาและน่ารังเกียจและรุนแรงของประธานาธิบดีอเมริกาที่ใช้ภาษากุ๊ยข้างถนนและภาษาคาวบอยที่เต็มไปด้วยกับการโกหกนั้นเกิดจากความโกรธ ความหงุดหงิดและอ่อนแอของเขา

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังเน้นย้ำว่า คำพูดของประธานาธิบดีอเมริกาไม่ได้นำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนชาวอเมริกาแม้แต่น้อย ชนชั้นสูงในอเมริกาควรที่จะรู้สึกละอายที่มีประธานาธิบดีเช่นนี้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวถึงความโกรธเกลียดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงอเมริกาว่า อเมริกาได้วางแผนการร้ายต่างๆเมื่อหลายปีก่อน และเรียกชื่อว่า "ตะวันออกกลางใหม่" หรือ "ตะวันออกกลางใหญ่”โดยมีสามแกนหลักคือ อิรัก ซีเรีย และเลบานอน แต่ก็ประสบความล้มเหลวหมดทั้งสามประเทศ 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังเน้นว่า ตามแผนการร้ายนี้ อิรักซึ่งถือว่ามีประวัติที่ยาวนานและมีอารยธรรมอันเก่าแก่และซีเรียที่เป็นดั่งจุดศูนย์กลางของการต้านทานและเลบานอนที่มีสถานภาพอันพิเศษก็กำลังจะถูกครอบงำโดยอเมริกาและขบวนการไซออนิสต์ 

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า ในขณะที่ความเป็นจริงในภูมิภาคนี้นั้นเป็นอย่างอื่นที่ไม่ตรงกับความต้องการของเหล่าศัตรู เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้ในเลบานอน ในอิรักก็เช่นเดียวกัน และในซีเรียแม้จะมีอาชญากรรมมากมายของอเมริกาและเหล่าพันธมิตรในการสังหารหมู่ประชาชนในประเทศนี้ก็ตาม และด้วยการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากกลุ่มก่อการร้ายตักฟีรีย์ต่างๆ ซึ่งกำลังจะถึงจุดจบของกลุ่มก่อการร้ายนี้ ทั้งนี้กลุ่มก่อการร้าย เช่น กลุ่มญับฮะตุลนุศเราะฮ์ก็ถูกทำลายจนสิ้นซากไปแล้ว

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามกล่าวเสริมว่า "การปรากฏตัวและการมีอิทธิพลของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านทำให้แผนการร้ายของอเมริกาและเหล่าไซออนิสต์ต้องประสบกับความล้มเหลวในการครอบงำภูมิภาคนี้ และนี่คือเหตุผลของความโกรธเกลียดของพวกเขา" 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามยังชี้ว่า อย่าได้มีการผิดพลาดในการวิเคราะห์ เพราะว่าอเมริกาไม่สามารถที่จะมีศักยภาพเพียงพอในการต่อกรกับอิหร่านได้ เพราะว่าพวกเขามีความอ่อนแอและล้มเหลว อีกทั้งยังมีอาการโกรธเกลียดอีกด้วย 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังชี้ถึง การปรากฏตัวที่ประสบดความสำเร็จและภาคภูมิใจของสาธารณรัฐอิสลามในปัญหาต่างๆของภูมิภาคและโลก โดยกล่าวว่า "เราจะต้องรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีนี้ด้วยกับการมีสติและความคิดที่ถูกต้อง ตลอดจนไม่ผิดพลาดในการแสวงหาวิธีการในการโต้ตอบและการตัดสินใจ

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม เน้นถึงเกียรติอันนี้ได้รับจากความอุตสาหะของประชาชนและบรรดาเยาวชนและเลือดของบรรดาชะฮีด และกล่าวว่า "หนึ่งในตัวอย่างของชะฮีด ผู้ทรงเกียรติ คือ ชะฮีดมุฮ์ซิน ฮุญะญี ซึ่งเรามีตัวอย่างที่มากมายเหล่านี้ในหมู่เยาวชนของเราและอัลลอฮ์ พระผู้ทรงสูงส่ง ได้สำแดงให้เห็นด้วยกับเหตุผลบางประการท่ามกลางสายตาของพวกเขา เพื่อให้ยอมรับในความจริงอันสูงส่งนี้ว่าเป็นแรงจูงใจในการปฏิวัติของบรรดาเยาวชนกำลังจะเพิ่มมากขึ้นด้วยกับความโปรดปรานของพระองค์

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ไปที่คำเรียกร้องที่มากมายของเยาวชนโดยผ่านจดหมายและข้อความเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการปกป้องฮะรัมอันศักดิ์สิทธิ์ โดยกล่าวว่า นี่คือแรงจูงใจในการปฏิวัติที่กำลังเพิ่มมากขึ้นในหมู่เยาวชน ในขณะที่ยังมีแรงจูงใจอื่นๆมายับยั้งและหลอกลวงจากสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งถือว่านี่เป็นสัญลักษณ์ของปาฏิหาริย์และความโปรดปรานของพระองค์

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า เดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนของอิมามฮุเซน เดือนที่มีคุณค่าจากการมีอยู่ของอิมามฮุเซน เช่น การญิฮาด การเป็นชะฮีด อิคลาศ การรักษาคำมั่นสัญญา การปกปักษ์รักษาศาสนา และการยืนหยัดในการต่อต้านฝ่ายตรงข้ามกับศาสนา 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังเน้นว่า เหตุการณ์เหล่านี้ยังคงมีอยู่ในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาและการระลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่นี้ในแต่ละปีจะมีความเข้มข้นและกว้างขวางมากกว่าที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นการนำพาสาส์นที่มีความหมายอันจำเพาะและด้วยกับความโปรดปรานของพระเจ้า จะทำให้ขบวนการของอิมามฮุเซนยังคงดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องทั่วโลก 

ก่อนการปราศรัยของท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ ญันนะตี ประธานสภาผู้ชำนาญการ ถือว่า จุดยืนที่ชัดเจนในการปฏิวัติอิสลามของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม เป็นกำลังใจให้กับประชาชนและกล่าวเสริมว่า การเป็นนักปฏิวัติคือความสำเร็จของเรา หากว่าไม่มีการปฏิวัติแล้วไซร้ เราก็จะไม่ประสบความสำเร็จ 

ประธานสภาผู้ชำนาญการ ยังชี้ถึงการดำเนินการของสภาแห่งนี้ทางด้านวิชาการความรู้และการค้นคว้าวิจัย โดยเน้นถึงการจัดประชุมวิชาการของนักศึกษาศาสนาและนักศึกษามหาวิทยาลัยในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศ และความจำเป็นในการตอบข้อสงสัยในสื่อสังคมออนไลน์

และเช่นกัน อยาตุลลอฮ์ ฮาชิมี ชาฮ์รูดี รองประธานสภาผู้ชำนาญการได้กล่าวรายงานถึงประเด็นสำคัญในการจัดประชุมสภาผู้ชำนาญการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

700 /