สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

เจ้าหน้าที่และกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านวัฒนธรรมเข้าพบท่านผู้นำสูงสุด

ปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในวันอัรบะอีนฮูซัยนีแสดงถึงการพัฒนาจิตวิญญาณ

 คณะเจ้าหน้าที่และกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านวัฒนธรรมจากแคว้นอาเซอร์ไบจันตะวันออกและเมืองกุม เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอีโดยท่านผู้นำได้กล่าวขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดงานมหกรรมของการรวมตัวโดยการเดินเท้าที่ยิ่งใหญ่ในวันอัรบะอีนของมหาชนทั่วทั้งโลก อีกทั้งในการตอบรับดุอาและการซิยารัตในครั้งนี้อีกด้วย 

ท่านอายตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การเดินขบวนที่ยิ่งใหญ่ในวันอัรบะอีนแสดงถึงการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของการต่อสู้ในแนวทางแห่งพระผู้เป็นเจ้าและยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นชะฮีดของโลกอิสลาม โดยท่านกล่าวเสริมว่า : “การปรากฏตัวของมหาชนที่ยิ่งใหญ่จากทั่วทุกมุมโลก ในขณะที่มีภัยคุกคามในการก่อการร้ายถือว่า เป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่และสัญลักษณ์ความสูงส่งของแนวความคิดในการต่อสู้ในแนวทางแห่งพระผู้เป็นเจ้า อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเสียสละชีวิตเพื่อแนวทางนี้อีกด้วย”

ท่านผู้นำสุงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ปรากฏการณ์แห่งพระเจ้าและมิติด้านจิตวิญญาณของการรวมตัวในวันอัรบะอีน เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนและยังไม่สามารถอธิบายได้ อีกยังต้องกล่าวขอขอบคุณต่อผู้รับผิดชอบในการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ โดยกล่าวเสริมว่า “เราขอขอบคุณด้วยกับก้นบึ้งของหัวใจต่อรัฐบาลอิรักที่ได้ตระเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับบรรดาผู้ที่มาซิยารัตในครั้งนี้ และยังขอขอบคุณต่อประชาชนชาวอิรักที่ได้การดูแลต่อบรรดาซุวารของท่านอะบาอับดิลลาฮ์ อัลฮุเซน (อ) อีกทั้งยังขอขอบคุณต่อบรรดาเยาวชนนักต่อสู้ชาวอิรักและฮัชดุชชะอ์บีที่ได้ให้ความอำนวยความสะดวกทางด้านความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ดูแลฮะรัมในนะญัฟและกัรบะลา โดยหวังจากพระองค์ทรงประทานศิริมงคลให้กับพวกท่านทั้งหลายด้วยเถิด”

 

700 /