สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลามส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหว

ทุกหน่วยงานต้องรีบเร่งให้การช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายอย่างเร่งด่วน

เนื่องจากการเกิดขึ้นของโศกนาฏกรรมแผ่นดินไหวที่น่าเศร้าใจทางตะวันตกของประเทศอิหร่าน เป็นเหตุให้มีประชาชนชาวอิหร่านหลายร้อยคนต้องเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เอง ท่านผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลามจึงออกสาส์นแสดงความเสียใจต่อประชาชาติอิหร่านในการสูญเสียครั้งนี้ โดยเฉพาะประชาชนชาวจังหวัดคิรมานชาฮ์  โดยท่านเน้นว่า “ทุกหน่วยงานทั้งกองทัพและรัฐบาลจะต้องพยายามที่จะให้การช่วยเหลือต่อเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายอย่างเร่งด่วน”

เนื้อหาของสาส์นของท่านผู้นำสูงสุด ซึ่งมีดังต่อไปนี้ :

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ พระผู้ทรงกรุณาปราณียิ่งเสมอ 

ข้าพเจ้าได้รับข่าวอันน่าเศร้าใจเป็นอย่างมากจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวทางตะวันตกของประเทศ ซึ่งเป็นเหตุให้มีประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง อีกทั้งยังเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก และถือว่าเป็นหน้าที่ของบรรดาเจ้าหน้าที่ นั่นคือ ตมการรีบเร่งให้การช่วยเหลือในทันทีต่อบรรดาผู้ประสบภัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะผู้ที่ติดอยู่ในซากอาคารบ้านเรือนด้วยกับการใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่มี และกองทัพ ซิพอฮ์ และอาสาสมัครด้วยกับความเป็นระเบียบและความรีบเร่งในการช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ทุกหน่วยงานทั้งด้านทหารและรัฐบาลจะต้องใช้ความพยายามในการช่วยเหลือเหยื่อและครอบครัวของผู้เสียหายอย่างเร่งด่วน

และข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในเหตุการณ์อันข่มขืนและโศกเศร้าครั้งนี้ต่อประชาชาติอิหร่านโดยเฉพาะประชาชนชาวจังหวัดคิรมานชาฮ์และครอบครัวของพวกเขา และขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงประทานความอดทนในความสูญเสียครั้งนี้ อีกทั้งการยืนหยัดของประชาชาติที่มีเกียรติของเราด้วยเถิด และข้าพเจ้าขอเรียกร้องต่อทุกๆคนที่มีความสามารถที่จะให้การช่วยเหลือต่อบรรดาผู้ที่ประสบภัยดังกล่าวอย่างเร่งด่วนที่สุด

วัสสะลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มาตุลลอฮ์

ซัยยิดอะลี คาเมเนอี

22 ออบอน 1396

(13 พฤศจิกายน 2560)

 

700 /