สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ความจำเป็นในความก้าวหน้าที่ประสบความสำเร็จ คือ การขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง

บรรดาผู้บัญชาการระดับสูงกองกำลังทหารทุกเหล่าทัพเข้าพบท่านผู้นำ

“ความจำเป็นในความก้าวหน้าที่ประสบความสำเร็จ คือ การขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง”

เมื่อช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา บรรดาผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังทหารทุกเหล่าทัพและผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นในงานมหกรรม “มาลิก อัชตัร” เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านผู้นำได้ชี้ถึงความเป็นปฏิบักษ์ที่ไม่มีวันจบสิ้นของเหล่าศัตรูที่มีต่อประชาชาติและรัฐอิสลาม ซึ่งในการเผชิญหน้ากับพวกเหล่านี้จะต้องยืนหยัดอย่างเข้มแข็ง อีกทั้งยังต้องเสริมศักยภาพในด้านต่างๆของกองทัพอีกด้วย และท่านยังเน้นว่า “ในวันนี้ กองกำลังทหารทุกเหล่าทัพคือ กองกำลังของมนุษย์ที่ต้องการแนวคิด ความรู้ เจตนาและความมุ่งมั่นเพื่อที่จะป้องกันในภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชาติในการเผชิญหน้ากับศัตรูได้”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังรู้สึกปลึ้มยินดีต่อความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนของกองกำลังทหารทุกเหล่าทัพในด้านพลังงานของมนุษย์จากการจัดงานมหกรรม “มาลิก อัชตัร” โดยกล่าวเสริมว่า “ความจำเป็นในความก้าวหน้าที่ประสบความสำเร็จ คือ การขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง ด้วยเหตุนี้เอง พวกท่านจะต้องพยายามที่จะดำเนินการในหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกท่านอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้อธิบายเกี่ยวกับการตั้งชื่องานมหกรรมว่า “มาลิก อัชตัร” โดยถือว่าเขาคือ หนึ่งในผู้บัญชาการและสหายคนสำคัญของท่านอะมีรุลมุอ์มินีน อะลี (อ) กล่าวว่า ท่านมาลิก อัชตัร ในการมีบะศีรัต (รู้แจ้งเห็นจริง) การรู้จักแนวทางที่เที่ยงตรง ความมุ่งมั่นที่มั่นคง ความรู้สึกรับผิดชอบในหน้าที่และการเตีรยมพร้อมในการต่อสู้ ความกล้าหาญ และการมีอำนาจในการเป็นผู้บัญชาการ ในขณะที่ ทางด้านจิตวิญญาณ การทำอะมัลอิบาดัต ความยำเกรงและความนอบน้อมถ่อมตน ทั้งหมดนั้นคือแบบอย่างที่เด่นชัดของเขา และบรรดาผู้บัญชาการของกองกำลังทหารทุกเหล่าทัพ จะต้องเสริมความแข็งแกร่งในด้านต่างๆที่มากกว่าผู้อื่นอีกด้วย

ก่อนการปราศรัยของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม นายพลบากิรี ผู้อำนวยสำนักงานกองกำลังทหารทุกเหล่าทัพ ได้กล่าวแสดงความยินดีในชัยชนะของกลุ่มมุกอวิมัต กล่าวว่า “ในการจัดงานมหกรรม “มาลิก อัชตัร” ได้มีการคัดเลือกบรรดาผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆจำนวน 52 นาย เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นในการจัดงานครั้งนี้”

700 /