สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดได้เน้นถึงจุดยืนอันมั่นคงอย่างเสมอมาโดยตลอดในการสนับสนุนต่อชาวปาเลสไตน์

ผู้นำสูงสุดอิหร่านเขียนจดหมายตอบถึงผู้นำฝ่ายการเมืองกลุ่มฮามาส

ท่านผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน อายาตุลเลาะห์ คาเมเนอี ได้เน้นถึงจุดยืนอันมั่นคงอย่างเสมอมาโดยตลอดในการสนับสนุนต่อชาวปาเลสไตน์และเหล่านักต่อสู้ทั้งหลายอย่างสมบูรณ์แบบของ

สาธารณรัฐอิสลาม

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า วิธีการแก้ไขปัญหาปาเลสไตน์ คือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับเหล่านักต่อสู้ที่ยืนหยัดในการเผชิญหน้ากับรัฐเถื่อนไซออนิสต์และเหล่าผู้ให้การสนับสนุนทั้งหลาย

ท่านผู้นำสูงสุดอิหร่านการปฏิวัติอิสลาม ยังเน้นว่า การขับเคลื่อนยังแนวทางในการเจรจากับรัฐเผด็จการ จอมโกหกหลอกลวงและริดรอนสิทธิของผู้อื่น ถือว่าเป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงที่ไม่อาจจะอภัยให้ได้ ซึ่งจะทำให้ชัยชนะของชาวปาเลสไตน์นั้นล่าช้าลง อีกทั้งยังเป็นความขาดทุนอันยิ่งใหญ่ในการถูกกดขี่ของชาวปาเลสไตน์อีกด้วย

รายละเอียดของจดหมายฉบับนี้ มีดังต่อไปนี้

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ พระผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงกรุณาปรานียิ่งเสมอ

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักวาล

ขอกล่าวสดุดีและศานติพึงประสบแด่นายของเรา ท่านศาสนทูตผู้ยิ่งใหญ่และซื่อสัตย์

ขอกล่าวสดุดีและศานติพึงประสบยังบรรดาวงศ์วาน ผู้บริสุทธิ์ยิ่งของท่าน และเหล่าศอฮาบะฮ์ผู้ที่ได้รับการเลือกสรร รวมทั้งบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามพวกเขาด้วยกับคุณงามความดี ตราบจนวันแห่งการตัดสิน

ถึง น้องชาย นักต่อสู้ที่เคารพของข้าพเจ้า ด็อกเตอร์ อิสมาอีล ฮานียะห์

ข้าพเจ้า ขอเริ่มจดหมายนี้ด้วยกับพจนานารถของพระผู้เป็นเจ้า ที่มียังท่านและเราทุกๆคน

ดั่งโองการที่กล่าวว่า

وَ لا تَهِنُوا فِی ابتِغاءِ الْقَومِ اِنْ تَکُونُوا تَأْلَمُونَ فَاِنَّهُمْ یأْلَمُونَ کَما تَأْلَمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اللّه‌ِ ما لا یَرجُونَ و کانَ اللهُ عَلیماً حَکیماً

“และพวกเจ้าจงอย่าท้อแท้ในการแสวงหากลุ่มชนพวกนั้น หากพวกเจ้ารู้สึกเจ็บปวด พวกเขาก็เจ็บปวดเช่นเดียวกันกับพวกเจ้า แต่พวกเจ้านั้นหวังจากอัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเขาไม่หวังถึง และอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้รอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณยิ่ง” อัลกุรอาน บท อันนิซา โองการที่ 104

กล่าวคือ พระองค์ทรงรอบรู้ในชัยชนะของพวกท่าน ซึ่งการมีชัยชนะนั้นด้วยกับการอนุมัติจากพระองค์ และพระองค์ทรงปรีชาญาณยิ่งในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามพวกท่านจากการมีความท้อแท้และอ่อนแอบนวิถีทางอันนี้

ในขณะที่เมื่อหลายวันที่ผ่านมา จากการกดขี่ที่ได้ทวีความรุนแรงและความใจหยาบกระด้างของศัตรู (ไซออนิสต์) ได้เกิดขึ้นในฉนวนกาซา ซึ่งทำให้หัวใจของผู้ที่มีความเป็นห่วงใยในปัญหาปาเลสไตน์ กลับต้องพบกับความเศร้าโศก ทั้งยังสร้างความโกรธแค้นให้เป็นอย่างมาก

และจะขอกล่าวจุดยืนอีกครั้ง โดยตลอดมาของสาธารณรัฐอิสลามในปัญหานี้ ซึ่งถือว่า นี่คือปัญหาแรกของประชาชาติอิสลาม

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า การต่อสู้และการยืนหยัด คือ แนวทางเดียวที่ชาวปาเลสไตน์ที่ถูกกดขี่จะได้รับชัยชนะ และยังเป็นยาที่ใช้รักษาบาดแผลของเรือนร่างประชาชาติผู้กล้าหาญนี้

ในจดหมายของท่าน ได้ชี้ถึงปัญหาอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติอิสลาม และการทรยศและกลับกลอกของบางประเทศในภูมิภาคนี้ อีกทั้งยังมีแผนการณ์ที่ชั่วร้ายของพวกเขาโดยการปฏิบัติตามซาตานตัวใหญ่ (อเมริกา) และเช่นกัน เหล่านักต่อสู้ชาวปาเลสไตน์ คือ แนวหน้าในการเผชิญหน้ากับความกดขี่ การบีบบังคับ และอาชญากรรมของศัตรู สิ่งที่ท่านได้เขียนมานั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่เราก็ยอมรับด้วยเช่นกัน และเรายังถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องให้การสนับสนุนต่อท่านอีกด้วย

นี่คือ หน้าที่ทางศาสนาและยังเป็นหน้าที่ของมนุษยชาติ ที่ถือว่าสูงส่งกว่าสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หากพระองค์ทรงประสงค์ เหมือนดั่งในอดีตที่ผ่านมา เราก็จะปฏิบัติตามหน้าที่ของเรา ทั้งรัฐบาลและประชาชาติทั้งหลายก็ต้องเข้ามารับผิดชอบต่อหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ด้วย

ในวันนี้ การย้อนกลับของเกียรติยศ และอำนาจของประชาชาติอิสลาม โดยเกิดขึ้นจากการยืนหยัดในการเผชิญหน้ากับชาติมหาอำนาจและแผนการร้ายอันชั่วร้ายของพวกเขา

ในขณะที่ปัญหาปาเลสไตน์ คือ ปัญหาแรกของโลกอิสลาม ในการเผชิญหน้ากับชาติมหาอำนาจ และการเข้าร่วมโต๊ะเจรจากับรัฐเถื่อนและพวกให้การสนับสนุนนั้น คือ ความผิดพลาดที่ไม่อาจจะอภัยให้ได้ และยังทำให้ชัยชนะของชาวปาเลสไตน์นั้นล่าช้าลง ทั้งยังเป็นความขาดทุนที่มีต่อชาวปาเลสไตน์อีกด้วย

วิธีการรักษาเยียวยา ก็คือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่นักต่อสู้ในโลกอิสลาม โดยให้พวกเขามีความเข้มแข็งในการเผชิญหน้ากับรัฐเถื่อนไซออนิสต์ และเหล่าผู้ให้การสนับสนุนทั้งหลาย

ขณะที่ประชาชาติทั้งหลาย โดยเฉพาะบรรดาเยาวชนในโลกอิสลาม และรัฐบาลต่างๆจะต้องรู้สึกว่า ปัญหาปาเลสไตน์นั้น คือ หน้าที่ของพวกเขา และจะต้องคำนึงอีกว่า นี่คือ หน้าที่ๆยิ่งใหญ่ที่จะต้องมีความจริงจังในเรื่องนี้ และด้วยกับการยืนหยัดต้านทานของฮามาส จะทำให้ศัตรูนั้นต้องล่าถอยออกไป ซึ่งในที่สุดก็จะถึงบั้นปลายในการล่มสลายของพวกเขาอย่างแน่นอนที่สุด

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงช่วยเหลือพวกท่านและกองกำลังในการยืนหยัดทั้งหลาย และแน่นอนยิ่ง ชัยชนะกำลังจะย่างใกล้เข้ามายังพวกท่าน

ขอศานติจงประสบแด่ท่าน

ซัยยิดอะลี คาเมเนอี

17 รอญับ 1439

นาย อิสมาอีล ฮะนียะห์ ผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาส เมื่อหลายวันก่อนได้เขียนจดหมายถึงท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน โดยชี้ถึงมิติต่างๆของแผนการที่ชั่วร้ายของชาติมหาอำนาจที่มีต่อปาเลสไตน์และชาวปาเลสไตน์ โดยมีเป้าหมายในการทำลายพื้นที่เขตฉนวนกาซา ซึ่งถือว่าเป็นปราการหลักของกลุ่มมุกอวิมัตแห่งปาเลสไตน์ หากว่ารัฐเถื่อนสามารถพิชิตกาซาได้ ก็เท่ากับว่า การต่อสู้กับรัฐเถื่อนนั้นเป็นอันจบสิ้น และทำให้ความสัมพันธ์ของเหล่าผู้ปกครองในภูมิภาคจะเกิดขึ้นกับรัฐเถื่อนอีกด้วย

และเขายังกล่าวขอบคุณต่อการสนับสนุนของประชาชาติอิหร่านและการชี้นำของท่านผู้นำสูงสุดต่อกลุ่มมุกอวิมัต โดยกล่าวว่า “เราได้เริ่มต้นในการปฏิวัติอินติฟาเฎาะฮ์ของชาวปาเลสไตน์จากเขตเวสแบงค์ และกรุงเยรูซาเล็ม ด้วยกับการอนุมัติของพระองค์ในการทำลายแผนการร้ายของทรราชแห่งยุค(ทรัมป์) และเหล่าผู้นำที่กลับกลอกของบางประเทศในภูมิภาค อีกทั้งยังจะทำให้ปัญหาปาเลสไตน์ได้รับการแก้ไขอีกด้วย

 

 

 

 

700 /