สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ประธานาธิบดีศรีลังกาเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

ประเทศทั้งหลายในเอเชียจะต้องมีการทำงานโดยร่วมมือกันให้มากยิ่งขึ้น

เมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา นายไมตรีพาลา สิริเสนา ประธานาธิบดีศรีลังกาได้เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำได้ชี้ถึงความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของสองประเทศ และเช่นกันในระหว่างประเทศต่างๆในคาบมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งในปัจจุบันนี้ระดับทางการค้าของอิหร่านกับศรีลังกานั้นถืองว่ายังน้อยมากกว่าศักยภาพที่มีอยู่ โดยท่านยังเน้นว่า “ประเทศทั้งหลายในเอเชีย จะต้องมีการทำงานโดยร่วมมือกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะว่าการร่วมมือกันนั้นเป็นเหตุให้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพวกเขา”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยของอิหร่านนั้นเป็นพื้นฐานที่เหมาะสมในการขยายการร่วมมือกันของทั้งสองประเทศ โดยกล่าวเสริมว่า “สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านนั้นมีความพร้อมที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านมิตรภาพและการร่วมมือกันกับรัฐบาลและประเทศของท่าน และในเรื่องนี้ก็ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงกันในวันนี้ ซึ่งจะต้องมีการติดตามและดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง”

ในการเข้าพบปะกันครั้งนี้ นายฮะซัน โรฮานี ประธานาธิบดีอิหร่านก็เข้าร่วมอยู่ด้วย โดยนายสิริเสนาได้กล่าวทักทายด้วยกับความอบอุ่นของรัฐบาลและประเทศของเขาที่มียังท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า “ จากการเจรจากันในวันนี้ เราได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการและร่วมมือร่วมกันทั้งสองประเทศ ในการเพิ่มจำนวนหลายเท่าและยังมีการบันทึกข้อตกลงอีกด้วย”

ประธานาธิบดีศรีลังกา ถือว่า อิหร่านนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และระบบการศึกษา และเขายังได้แสดงความหวังในผลลัพท์ของการเพิ่มขีดความร่วมมือกันของทั้งสองประเทศ ซึ่งศรีลังกานั้นจะได้รับผลประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาการของอิหร่าน”

 

700 /