สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่าผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามเข้าร่วมประชุมกับข้าราชการระดับสูงในประเด็นเศรษฐกิจ

พวกท่านจะต้องแก้ไขปัญหาระบบธนาคาร สภาพคล่องทางการเงิน

 ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้เข้าร่วมประชุมกับบรรดาผู้บริหารทั้งสามสภา โดยใช้เวลาในการประชุมนานถึง 2 ชั่วโมงครึ่งด้วยกัน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวขอบคุณจากความเพียรพยายามของผู้บริหารทั้งหลายและบรรดาสมาชิกสภาสูงสุดในความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ ในการเข้าร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดประชุมหลายครั้งที่ผ่านมา โดยท่านผู้นำสูงสุดถือว่า เป็นหน้าที่หลักของสภาแห่งนี้ที่จะต้องมีการตัดสินใจอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และท่านผู้นำยังได้เน้นว่า “การแก้ไขปัญหาต่างๆทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันและการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนนั้น มีความต้องการในการทำงานที่มุมานะอย่างจริงจังอันเป็นพิเศษ เพราะว่า ปัญหาเหล่านี้ โดยเฉพาะปัญหาราคาแพง การขาดดุลอำนาจในการซื้อ ปัญหาค่าครองชีพของส่วนมากของประชาชน โดยเฉพาะได้เกิดความคับแคบกับกลุ่มชนที่ด้อยโอกาสเป็นอย่างยิ่ง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้กล่าวเตือนต่อบรรดาสมาชิกสภาสูงสุดในความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยถือว่า จะต้องมีการตัดสินอย่างแน่วแน่และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในความท้าทายที่สำคัญของเศรษฐกิจในประเทศ และท่านผู้นำกล่าวว่า “จะต้องมีการตัดสินใจอย่างจริงจังและการปฏิบัติงานในการแก้ไขบางปัญหาที่เป็นกุญแจหลักของเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาระบบการธนาคาร สภาวะการคล่องตัวทางการเงิน การสร้างงาน ปัญหาเงินเฟ้อ และการจัดเตรียมงบประมาณ เป็นต้น”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้เชิญชวนบรรดาผู้บริหารทั้งสามสภา โดยเฉพาะรัฐบาลให้มาใช้ประโยชน์จากทัศนะต่างๆและวิธีการแก้ไขปัญหาของนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลาย ผู้ที่เชี่ยวชาญในประเด็นเหล่านี้เป็นพิเศษ โดยกล่าวเสริมว่า “สถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันนี้ เป็นสาเหตุให้บรรดาอัจฉริยบุคคล และบรรดาผู้เชี่ยวชาญจำต้องมีหน้าที่เพิ่มมากขึ้นโดยจะต้องเพิ่มขีดความสามารถและผลผลิตทางความรู้และประสบการณ์ของตนเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้เอง พวกท่านจะต้องรู้ถึงคุณค่าอันนี้ และจะต้องใช้ประโยชน์จากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์ด้วย”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้แยกปัญหาต่างๆด้านเศรษฐกิจออกเป็น ความท้าทายทางด้านภายใน โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐ ผู้ฉ้อฉล โดยกล่าวเสริมว่า “ พวกท่านจะต้องแสวงหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาในภาคส่วนต่างๆเหล่านี้อย่างถูกต้อง ซึ่งผลลัพท์ที่จะได้ก็คือ การแก้ไขโซ่ที่ผูกมัดจากการใช้ชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงและการทำให้ศัตรูต้องหมดหวังจากผลของการคว่ำบาตร”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังเน้นถึงความจำเป็นในความร่วมมือกันทั้งสามสภาและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆของประเทศ โดยท่านได้ตั้งข้อสังเกตุว่า “ไม่มีทางตันใดๆเลยและไม่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ ที่ในประเทศนี้จะไม่มีทางแก้ไข และด้วยกับความเมตตาของพระเจ้าและความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย และด้วยกับการใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถอย่างมากมายของเหล่าเยาวชนและบรรดานักอัจฉริยบุคคลที่มีความสามารถของอิหร่าน ผู้ทรงเกียรติ จะสามารถพิชิตเหนือปัญหาต่างๆทั้งภายในและกระแสการกดดันด้วยกับการใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถและแหล่งทุนอันพิเศษของประเทศอย่างถูกต้อง”

ในการประชุมครั้งนี้ ท่านรองประธานาธิบดีคนแรกและท่านรองประธานคนแรกของสภาตุลาการสูงสุดก็เข้าร่วมด้วย ซึ่งท่านประธานาธิบดีอิหร่านได้กล่าวขอบคุณต่อความร่วมมือและการเข้าร่วมของประธานรัฐสภาและประธานตุลาการสูงสุด อีกทั้งเขายังได้กล่าวรายงานถึงการจัดประชุมของสภาสูงสุดในความร่วมมือทางเศรษฐกิจและมติต่างๆในการแก้ไขปัญหาของประชาชน และเช่นเดียวกันก็ได้มีการเสนอความคิดเห็นและคำเสนอแนะจากบรรดาผู้ที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้อีกด้วย 

 

 

700 /