สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

บรรดาผู้บัญชาการตำรวจเข้าพบท่านผู้บัญชาการสูงสุดทุกเหล่าทัพ

พวกท่านจะต้องมีการดำเนินการอย่างชาญฉลาด ยุติธรรมและมีความสามารถ

โดยท่านผู้นำได้กล่าวขอบคุณต่อความเพียรพยายามในการพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยของกองกำลังตำรวจและถือว่า กองกำลังนี้อยู่ในสายตาและการตัดสินของสาธารณชนทั่วไป และท่านยังได้เน้นว่า “พวกท่านจะต้องมีดำเนินการตามวิธีการที่ประชาชนเข้าใจให้ได้ว่า กองกำลังตำรวจนั้นเป็นกองกำลังที่มีความสามารถ ความยุติธรรมและความเฉลียวฉลาด”

ท่านผู้บัญชาการสูงสุดทุกเหล่าทัพ ยังถือว่า ความจำเป็นในการเข้าถึงกองกำลังตำรวจยังสถานภาพทางการปฏิวัติและรัฐอิสลาม คือ การมีความก้าวหน้าที่ไม่หยุดนิ่ง และท่านยังกล่าวเสริมว่า “ในภาคส่วนต่างๆของกองกำลังตำรวจ  เช่น สถานีตำรวจ สถานที่จับกุม  หน่วยงานต่างๆในการสืบสวน สอบสวนนั้นอยู่ในสายตาของประชาชนและพวกเขาจะตัดสินในการปฏิบัติการณ์ของกองกำลังตำรวจ รวมทั้งกองกำลังทหารทั้งหมดในรัฐอิสลามอีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ถึงความก้าวหน้าทั้งหลายที่ดีของกองกำลังตำรวจ เช่น ในการปฏิบัติกับประชาชนและผู้ที่เดือดร้อนเมื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือได้เข้ามาถึงหน่วยงานต่างๆของกองกำลังตำรวจ โดยท่านเน้นถึงความจำเป็นในการมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และยังกล่าวเสริมว่า “ในการดำเนินการของกองกำลังตำรวจจะต้องมีการใช้สติปัญญา การบริหารจัดการที่ดีเพื่อที่จะให้ประชาชนต้องเชื่อใจและมั่นใจต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ”

ก่อนการปราศรัยของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม พลตำรวจเอก อัชตะรี ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า “เหล่าบรรดาทหารที่เสียสละชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติในกองกำลังตำรวจนั้นด้วยกับการมีจิตวิญญาณในการปฏิวัติ การบริหารจัดการอย่างแน่วแน่ การมีแนวคิดในการเป็นอาสาสมัคร และด้วยกับการมีเจตนามุ่งมั่นในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ และด้วยกับความเพียรพยายามในการรักษาคุณค่าต่างๆและปกป้องชีวิต ทรัพย์ และศักดิ์ศรีของประชาชน อีกทั้งยังทำให้สาธารณรัฐอิสลามนั้นมีพลังอำนาจ”

ในการเข้าพบครั้งนี้ ได้มีการนมาซซุฮ์ริและอัศริ์ โดยการนำของท่านผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลาม

 

 

700 /