สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการจากไปของอยาตุลลอฮ์

สาส์นแสดงความเสียใจต่อการจากไปของอยาตุลลอฮ์

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของอยาตุลลอฮ์ ฮาชิมี ชาฮ์รูดี ประธานสภาวิจัยผลประโยชน์แห่งชาติ

โดยเนื้อหาของสาสน์ของท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี มีดังนี้

ข้าพเจ้าได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับการจากไปของท่านฟะกีฮ์(นักนิติศาสตร์อิสลาม)  ผู้ทรงสูงส่ง ประธานสภาวิจัยผลประโยชน์แห่งชาติ อยาตุลลอฮ์ ออกอ ฮัจญี ซัยยิด มะฮ์หมูด ฮาชิมี ชาฮ์รูดี (ขอพระองค์ทรงพึงพอพระทัยต่อเขาด้วยเถิด) ถือว่า ความสูญเสียอันน่าสลดใจครั้งนี้ หลังจากหนึ่งปีโดยประมาณของความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับท่านมัรฮูม นับว่าเป็นความเจ็บปวดของทุกๆคนที่พวกเขาเหล่านั้นรู้จักในฐานะภาพทางความรู้และการรับใช้อันทรงคุณค่าของท่านต่อสาธารณรัฐอิสลาม รวมทั้งท่านยังเป็นผู้ที่รู้จักในหน่วยงานและองค์กรต่างๆทางนิติศาสตร์ อูศูล และทางกฏหมายของสถาบันการศึกษาศาสนาเฮาซะฮ์ อิลมียะฮ์ด้วย

ท่าน เป็นอาจารย์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่ในสถาบันการศึกษาเฮาซะฮ์ อิลมียะฮ์ และเป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้งโครงสร้างที่สำคัญที่สุดของสาธารณรัฐอิสลาม ด้วยกับการรักษาคำมั่นสัญญาของท่าน  การเป็นสมาชิกที่มีอิทธิพลในสภาการพิทักษ์แห่งชาติ และเป็นประธานสภาการวิจัยผลประโยชน์แห่งชาติ โดยที่มีผลงานที่มีเกียรติทางวิชาการ ความรู้ต่างๆอยู่มากมาย

ท่านนั้นยังเป็นพี่ชายของทั้งสามชะฮีด และยังเป็นมิตรและสานุศิษย์คนสำคัญของซัยยิด มูฮัมมัด บากิร ศ็อดร์ อีกด้วย

ข้าพเจ้า จึงขอกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการจากไปของท่านมัรฮูม ต่อครอบครัวอันทรงเกียรติ ภรรยา และบุตร และบรรดาเครือญาติของท่านมัรฮูม รวมทั้งต่อสถาบันการศึกษาศาสนาเฮาซะฮ์ อิลมียะฮ์ เมืองกุม และบรรดาสานุศิษย์ บรรดาผู้ร่วมงานและผู้ที่ปฏิบัติตามท่านมัรฮูม 

และขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงเมตตา ทรงอภัยและยกฐานันดรอันสูงส่งให้กับท่านมัรฮูมด้วยเถิด

ซัยยิดอะลี คาเมเนอี 

4 เดย์ 1397

 

700 /