สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

คณะเจ้าหน้าที่และนักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์และการพัฒนาองค์ความรู้เข้าพบท่านผู้นำสูงสุด

“พวกท่านอย่าได้ไว้ใจต่อแบบแผนและคำชี้แนะของชาติตะวันตกเป็นอันขาด”

คณะเจ้าหน้าที่และบรรดานักวิจัยกรมวิทยาศาสตร์และการพัฒนาองค์ความรู้ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ อธิการบดีและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องได้เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำได้ชี้ถึงการมีอิทธิพลของวิทยาศาสตร์องค์ความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ และท่านยังเน้นถึง ความจำเป็นในความพยายามอย่างมากที่สุดโดยไม่หยุดหย่อนในการเสริมสร้างความก้าวหน้าในวิทยาศาสตร์เหล่านี้ โดยกล่าวว่า “การขับเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ของประเทศอย่างรวดเร็วนั้นจะต้องไม่ควรลดละหรือหยุดนิ่ง แต่ทว่าความรวดเร็วนี้ จะต้องคงรักษาไว้ให้คงไว้นานได้หลายปีและยังจะต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งเพื่อไปถึงยังจุดสูงสุดทางองค์ความรู้เหล่านี้”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้กล่าวขอบคุณต่อความพยายามและความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ของเจ้าหน้าที่ทั้งหลายและบรรดานักวิชาการของกรมวิทยาศาสตร์และการพัฒนาองค์ความรู้ โดยกล่าวเสริมว่า “ความก้าวหน้าทางองค์ความรู้ของมนุษยชาติและการเปิดประตูใหม่ในการทำความรู้จักถึงระบบอันแปลกประหลาดและสลับซับซ้อนของโลกแห่งการสร้างสรรค์นั้น จำเป็นอย่างยิ่งต่อการขอบคุณ เพราะว่าจะทำให้มนุษย์นั้นได้เข้าใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นยังพระผู้เป็นเจ้า”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า “การเปิดกว้างของประตูต่างๆทางองค์ความรู้และวิทยาการจากพระเจ้า ในแต่ละบานนั้น เป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และใหม่ในการใช้ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้เอง ทุกประชาชาติที่มีความรู้ใหม่ต่างๆและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแล้วยังล้าหลังอยู่อีก ก็จะต้องพบกับชะตากรรมที่มีความล้าหลัง การไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรี ทั้งยังต้องถูกครอบงำจากมหาอำนาจ เหล่านักล่าอาณานิคมทั้งหลายอีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวเสริมว่า “ เหตุผลที่เน้นย้ำหลายครั้งเกี่ยวกับประเด็นทางองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็เพราะว่าในประเด็นนี้ ฉะนั้นบรรดานักวิชาการและนักวิจัยทั้งหลาย ศูนย์วิทยาศาสตร์และการวิจัย จะต้องมอบหมายการงาน(ตะวักกุล) ยังพระเจ้าและมีเจตนามุ่งมั่นต่อพระองค์ เพื่อที่จะมีการขับเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ของประเทศต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และองค์ความรู้สมัยใหม่ ซึ่งพวกเขานั้นจะต้องเสียสละแรงกายและไม่รู้จักทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งนี้ บรรดาเจ้าหน้าที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาล จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้อธิบายถึงการขับเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ของประเทศในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีทีเดียว โดยกล่าวว่า “ความรวดเร็วของการขับเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ จะต้องไม่ลดละ แต่ทว่าในการขับเคลื่อนเหล่านี้ เราก็จะต้องคงรักษามันไว้ให้ถึง 20 ปี และ30 ปีข้างหน้า อีกทั้งยังต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ถึงจุดสูงสุดให้ได้”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังเน้นว่าไม่ควรที่จะเพียงพอในการระดับความก้าวหน้าที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยท่านกล่าวเสริมว่า “หากว่าเราถอยห่างจากกองคาราวานในการขับเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ของโลก แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม เราก็ไม่สามารถจะไปถึงยังคาราวานนี้และจุดสูงสุดทางวิทยาศาสตร์นี้ได้ ดังนั้น ก็อย่าได้มีการหยุดนิ่งในการขับเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของศูนย์วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของประเทศ และการเสนอทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้บริหารเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้านั้นรับรู้ในประเด็นปัญหาเหล่านี้ และยังเชื่อว่า ประเทศที่มีอุตสาหะพยายามอย่างเต็มที่ แม้ว่าจะเกิดปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจก็สามารถที่จะกระทำการงานอันยิ่งใหญ่ได้”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ถึงตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ของบางประเทศในสถานการณ์ที่ยากลำบาก แต่พวกเขาได้วางพื้นฐานทางโครงสร้างของวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ โดยกล่าวเสริมว่า “สถานการณ์ของเราในวันนี้ ไม่ได้เต็มไปด้วยกับความยากลำบากเหมือนกับประเทศเหล่านั้น ดังนั้น เราก็สามารถที่จะสร้างรากฐานอันมั่นคงทางวิทยาศาสตร์ได้”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้อธิบายต่อถึงสองคำชี้แนะของท่าน โดยกล่าวว่า “คำชี้แนะประการแรก ก็คือ พวกท่านจะต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพทั้งหมดของชาติตะวันตกเพื่อความก้าวหน้า และอย่าได้หลีกเลี่ยงจากความเป็นลูกศิษย์และการเรียนรู้เป็นอันขาด เพราะว่าการเป็นลูกศิษย์หรือผู้เรียนรู้ ก็ไม่ได้ทำให้เรานั้นไม่มีเกียรติ แต่การคงอยู่ตลอดไปในการเป็นผู้เรียนรู้นั้นต่างหากละที่จะทำให้เรานั้นไม่มีเกียรติ”

คำชี้แนะประการที่สองของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม โดยกล่าวว่า “พวกท่านอย่าได้ไว้ใจต่อแบบแผนและคำชี้แนะของชาติตะวันตกเป็นอันขาด”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้เน้นว่าจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ไม่ดีต่อคำชี้แนะของชาติตะวันตก โดยกล่าวเสริมว่า “เหล่าประเทศชาติตะวันตก ขณะที่ในวันนี้นั้นมีความก้าวหน้าที่เพิ่มมากขึ้นในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ แต่ทว่าพวกเขาก็ได้ก่ออาชญากรรมต่อประชาชาติทั้งหลายที่มากขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกัน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้เตือนเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์และการพัฒนาองค์ความรู้ถึงการจัดอันดับความสำคัญและการมีวัตถุประสงค์ที่จำเป็นด้วยเช่นกัน โดยกล่าวว่า “ ทางด้านวิทยาศาสตร์องค์ความรู้ อันดับแรกนั้น จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน หลังจากนั้นก็เสนอโครงการต่างๆและมอบหมายให้กับนักค้นคว้าและนักวิจัยในการดำเนินการต่อไป”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังเน้นถึงความจำเป็นในการกำหนดยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์องค์ความรู้และในช่วงท้าย ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังตั้งข้อสังเกตว่า “ บนเส้นทางของการรู้จักถึงองค์ความรู้เหล่านี้ จะต้องใช้เหตุผลและตรรกะมาเป็นหลักการ โดยที่พวกท่านนั้น จะต้องมีการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การรู้จักพระผู้เป็นเจ้าให้มากยิ่งขึ้น”

ก่อนในการปราศรัยของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ท่านดร. กะมาล คัรรอซี ได้กล่าวรายงานถึงโครงการต่างๆของกรมวิทยาศาสตร์และการพัฒนาองค์ความรู้ เป้าหมาย การดำเนินการของโครงการต่างๆในภาคส่วนสุขภาพ เศรษฐกิจ และส่วนต่างๆในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ โดยกล่าวว่า “ในอิหร่านนั้น มีการเสริมสร้างขีดความสามารถและเทคโนโลยีทางมนุษย์ที่ดีอย่างมากจากสาขาวิชาการของวิทยาศาสตร์เหล่านี้ และอิหร่านก็ได้อยู่ในอันดับที่สูงสุดในภูมิภาคและประเทศชั้นนำของโลก”

นาย คัรรอซี ยังได้ชี้ถึงโครงการต่างๆของกรมวิทยาศาสตร์และการพัฒนาองค์ความรู้ ในการแนะนำและส่งเสริมองค์ความรู้ การค้นพบศักยภาพที่สูงส่งของนักเรียนและนักศึกษา การผลักดันพวกเขาให้มีความสนใจยังทิศทางของวิทยาศาสตร์องค์ความรู้ การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์องค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับโลก และเขายังได้ชี้ถึงการพัฒนาทางโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วประเทศ และการจัดตั้งห้องปฏิบัติการที่จำเป็น โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการแห่งชาติในการทำแผนที่สมอง ถือว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ อีกทั้งเขายังได้อธิบายถึงหลายโครงการแห่งชาติที่ใหญ่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์องค์ความรู้อีกด้วย

ท่าน ดร.ซัตตารี รองประธานาธิบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กล่าวรายงานถึงการเติบโตของบริษัทฐานความรู้ การปรับปรุงการประกอบการทางความรู้ การเพิ่มการลงทุนภาคเอกชนในอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการได้รับอันดับที่สูงส่งของอิหร่านในด้านนานาเทคโนโลยีและชีวภาพ และวิทยาศาสตร์องค์ความรู้

ท่าน ดร. นีลีย์ เลขานุการกรมวิทยาศาสตร์และการพัฒนาองค์ความร็ ได้กล่าวรายงานเช่นกันถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการปรับปรุงกลไกเพื่อดึงดูดขีดความสามารถที่สูงส่งทางสาขาวิทยาศาสตร์เหล่านี้ ความจำเป็นในการเข้าถึงยังรูปแบบใหม่ทางการศึกษาและการวิจัย โดยมุ่งเน้นถึงยังสหวิทยาการ การลงทุนและการจัดงบประมาณที่จำเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์องค์ความรู้

 

 

700 /