สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

บรรดานักอ่านบทลำนำอะฮ์ลุลบัยต์ เข้าพบท่านผู้สูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

ประชาชาติอิหร่านแข็งแกร่งกว่า 40 ปีที่แล้ว

ในวโรกาสคล้ายวันประสูติของมารดาแห่งบรรดาอิมามทั้งหลาย ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ ซะฮ์รอ (ซ.) ฮุซัยนียะฮ์อิมามโคมัยนี (ร.ฎ) ได้มีบรรยากาศอบอวลไปด้วยกับกลิ่นหอมหวานของความประเสริฐต่างๆของท่านหญิง ผู้ทรงยิ่งใหญ่ของอิสลาม บรรดานักอ่านบทลำนำเกี่ยวกับอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ได้เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ด้วยการอ่านบทลำนำเทอดเกียรติต่อบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) 

ในพิธีการนี้ ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวแสดงความยินดีในการครบรอบปีแห่งการประสูติของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ ซะฮ์รอ (ซ.) โดยท่านผู้นำถือว่า บรรดานักกวีและนักอ่านบทลำนำแห่งฮุซัยนี คือ แหล่งทุนและเสบียงสะสมในความก้าวหน้าของการปฏิวัติอิสลาม และท่านยังเน้นว่า จะต้องใช้ประโยชน์จากแหล่งทุนอันนี้ไปในทิศทางของฮุซัยนีและฟาฏิมีย์ อีกทั้งการอธิบายในความรู้เกี่ยวกับการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านกล่าวว่า “วันนี้ การจัดตั้งแถวของฝ่ายสัจธรรมและอธรรมนั้น ก็เหมือนกับการจัดตั้งแถวในยุคสมัยของบรรดาศาสนทูต ผู้ยิ่งใหญ่และในยุคสมัยของบรรดาอิมาม ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย ในขณะที่ในยุคนั้น ฝ่ายอธรรมด้วยกับการมีจำนวนมากและมีอุปกรณ์ เครื่องมือและการโฆษณา ก็ได้ถูกทำลายลง และในวันนี้ ชะตากรรมของวันนั้นก็กำลังรอคอยฝ่ายที่อยู่ตรงกันข้ามกับการปฏิวัติอิสลาม และอย่าได้หวาดกลัวศัตรูเป็นอันขาด อีกทั้งจะต้องไม่มีการคำนวณที่ผิดพลาดด้วย”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ชี้ถึงการมีผลอย่างมากต่อความหมายของบทกวีของนักอ่านลำนำ โดยกล่าวเสริมว่า “จะต้องมีการใช้ความหมายจากอัลกุรอานและอิสลาม ที่ผสมผสานกับแนวคิดอย่างลึกซึ้งและการมีทัศนะที่กระจ่างชัดและด้วยการใช้ประโยชน์จากวิธีการทางด้านศิลปะในทิศทางเพื่อให้บรรลุยังเป้าหมายของการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งในสภาพเช่นนี้ ก็จะเกิดผลอย่างมากในการขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติอิหร่าน แม้แต่ในการขับเคลื่อนของประชาชาติอิสลามเองก็ตาม”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฎิวัติอิสลาม ยังได้เน้นถึงความจำเป็นในการใช้โอกาสที่เพียบพร้อมอยู่ในขณะนี้ เพื่อใช้ในการเผยแผ่ความรู้ทางศาสนาและการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านตั้งข้อสังเกตว่า “ในวันนี้ ทุกๆคนนั้นมีภาระหน้าที่ และหน้าที่ของบรรดานักอ่านลำนำก็คือ การดึงดูดประชาชนให้มายังเป้าหมายของการปฏิวัติ นั่นหมายถึง การสร้างสังคมที่มีศรัทธา ความปลอดภัยและมีความมั่นคง โดยมีความสุขสบายทางวัตถุและการเข้าร่วมกับนานาชาติ อีกทั้งการมีความสบายใจทางจิตวิญญาณ”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวถึงการจัดตั้งแถวของเหล่าศัตรูของศาสนาแห่งพระเจ้าในการเผชิญหน้ากับบรรดาศาสดาทั้งหลายของพระองค์และบรรดาอิมาม โดยกล่าวเสริมว่า “ในวันนี้ การจัดตั้งแถวก็เหมือนกับการจัดตั้งแถวในอดีตที่มีชะตากรรมเช่นนั้นในการล้มสลายที่กำลังรอคอยฝ่ายอธรรมอยู่ แต่ทว่ามีเงื่อนไขที่ว่า จะต้องมีการตะวักกุล(การมอบหมายกิจการงาน)ต่อพระองค์และไม่หวาดกลัวศัตรู แม้แต่จะต้องไม่มีการคำนวณที่ผิดพลาดด้วย”

ท่านอยาตุลลอฮ์  คาเมเนอี ถือว่า ตัวอย่างที่ชัดแจ้งของประเด็นนี้ก็คือ ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา และท่านยังกล่าวว่า “ใน 40 ปี เหล่าศัตรูด้วยกับความสามารถและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดในการต่อกรกับการปฏิวัติอิสลามก็ได้มีการจัดตั้งแถวและสร้างความเสียหายไว้อย่างมาก แต่ประชาชาติอิหร่านด้วยกับการตะวักกุล(การมอบหมายกิจการงาน)ต่อพระองค์ และการปฏิบิตหน้าที่ สามารถที่จะพิชิตเหนือแผนการณ์ร้ายเหล่านี้ได้ และในขณะนี้ ประชาชาตินี้ก็ความเข้มแข็งกว่าทุกยุคสมัย ขณะที่ฝ่ายศัตรูก็อ่อนแอลงกว่ายุคก่อนๆเช่นกัน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ถึงความสำคัญและสถานะภาพของประเด็นครอบครัว โดยตั้งข้อสังเกตว่า “ระบบครอบครัว คือ ซุนนะฮ์(วิถี)ของพระเจ้า แต่เหล่าศัตรูของมนุษยชาติ กล่าวคือ ขบวนการทุนนิยมนานาชาติและไซออนิสต์ ได้ตัดสินใจที่จะทำให้โครงสร้างของครอบครัวในโลกนั้นต้องถูกทำลาย ด้วยเหตุนี้เอง จะต้องมีการักษาและความพยายามในการสร้างความเข้มแข็งให้กับรากฐานของระบบครอบครัวในสังคม”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การแต่งงานที่ล่าช้าและมีความยากลำบาก การมีบุตรน้อย การทำให้เป็นปรากฏการณ์ที่เลวร้าย ดังเช่น การแต่งงานที่ใสสะอาดนั้นเป็นการแต่งงานที่มืดสนิทอย่างมากที่สุด รวมทั้งความพยายามที่จะให้ความเขินอายและการเหนียมอาย เป็นกรณีที่อันตรายต่อระบบครอบครัว โดยท่านผู้นำเน้นว่า “การสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะทำให้เยาวชนใสสะอาด คือ วิธีการที่ดีที่สุดในการเผชิญหน้ากับแผนการร้ายและการรักษาในการปฏิวัติและสาธารณรัฐอิสลาม”

 

700 /