สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

พณฯท่านรองประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรีประชุมพิเศษร่วมกับท่านผู้นำสูงสุด

ต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา

พณฯท่านรองประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพและบรรดาผู้บัญชากองทัพและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม(ซิพอฮ์) ผู้บัญชาการกองกำลังทหารบก ทหารเรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองกำลังอาสาสมัคร(บะซีจญ์) และบรรดาเจ้าหน้าที่บริหารจัดการวิกฤติละหน่วยงานบรรเทาทุกขภัยและการช่วยเหลือ ได้เข้าร่วมประชุมพิเศษกับท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยกล่าวรายงานถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการและเจ้าหน้าที่ทหารเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและการดำเนินการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย การแก้ไขปัญหาของประชาชนและการตัดสินใจเพื่อชดเชยความเสียหายในส่วนต่างๆ ที่อยู่อาศัย การเกษตร ปศุสัตว์ โครงสร้างพื้นฐาน และเช่นกันในการควบคุมสถานการณ์ในหลายวันข้างหน้าในบางจังหวัด โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “การให้บริการ ความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ การให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และการมีจิตวิญญาณของประชาชนอาสาสมัครในเหตุการณ์ล่าสุดของภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัด ถือว่า มีความโดดเด่นอย่างมาก แต่ก็จะต้องมีการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องและการปฏิบัติการที่จำเป็นอย่างจริงจังเพื่อที่จะทำให้ปัญหาต่างๆของผู้ที่ประสบทุกข์ได้ถูกขจัดออกไปให้หมดสิ้น”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวชื่นชมต่อการรายงานต่างๆในการประชุมครั้งนี้ โดยกล่าวเสริมว่า “การให้การบริการและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆและการเข้าร่วมของเจ้าหน้าที่ระดับสูงและบรรดาผู้บัญชาการทหารที่เป็นดั่งหัวใจของเหตุการณ์ในพื้นที่ต่างๆที่ประสบอุทกภัย ถือว่า เป็นประเด็นที่น่าสนใจในเหตุการณ์ครั้งนี้”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ นอกเหนือจากนี้ แล้วยังมีประเด็นที่สำคัญยิ่งกว่า ก็คือ ประเด็นของการป้องกันความเสียหายที่จะต้องมีการคาดการณ์ล่วงหน้า เพราะว่าน้ำท่วมนั้นไม่สามารถป้องกันได้ แต่ความเสียหายสามารถที่จะป้องกันได้”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวเสริมว่า “นอกเหนือจากความเสียหาย ประเด็นของผลกระทบทางจิตใจและภายในที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น น้ำท่วม ก็ถือว่า มีผลในระยะยาว ฉะนั้นจะต้องมีการวางแบบแผนและมองถึงอนาคตของผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นหตุการณ์เหล่านี้ในอัตราของความเสียหายที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การขุดลอกแม่น้ำลำคลอง และการขุดลอกเขื่อน การปลดปล่อยมวลน้ำ การจัดการลุ่มน้ำ การอนุรักษ์ทุ่งหญ้าและผืนป่า คือ ปัญหาที่สำคัญอย่างมาก โดยท่านเน้นว่า “เหตุการณ์เหล่านี้จะต้องเป็นบทเรียนเตือนใจ เพื่อที่จะได้มีโครงการต่างๆมากมาย อาทิเช่น การสร้างเขื่อน การก่อสร้างถนน การก่อสร้างทางรถไฟ วิศวกรรมโยธา ซึ่งจะต้องมองในทุกๆด้านที่ครอบคลุมในอนาคตอย่างทั่วถึงและจำเป็น”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้เน้นถึงประเด็นการติดตามผลของการตัดสินใจอย่างจริงจังในเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด โดยกล่าวว่า “ในเหตุการณ์ล่าสุด ประชาชนได้ให้การช่วยเหลืออย่างแท้จริงและจะต้องมีจิตวิญญาณในการบริการอย่างพิเศษให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ด้วยความร่วมมือกันระหว่างประชาชนและบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐฯอย่างดีทีเดียว”

ในช่วงท้ายของคำกล่าวของท่านผู้นำ โดยท่านได้กล่าวชื่นชมต่อหน่วยงานต่างๆโดยกล่าวว่า “ในเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งล่าสุด องค์กรในการสื่อสารวิทยุและโทรทัศน์ได้มีการปฏิบัติการอย่างดี”

ในการประชุมครั้งนี้ ก่อนคำพูดของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม พณฯท่านรองประธานาธิบดีคนแรก รัฐมนตรีมหาดไทยของอิหร่าน รัฐมนตรีพลังงานและผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพได้กล่าวรายงานถึงสถานการณ์ล่าสุดของพื้นที่ต่างๆที่ได้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในการให้บริการประชาชนที่ประสบภัยดังกล่าว

รองประธานาธิบดีคนแรก ถือว่า เหตุการณ์น้ำท่วมล่าสุด คือ สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งเป็นเหตุให้ 24 จังหวัดในประเทศต้องประสบกับอุทกภัยนี้ โดยกล่าวเสริมว่า “ในเหตุการณ์นี้ ทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ในการให้บริการกับประชาชนที่ประสบกับอุทุกภัยนี้”

พณฯท่าน ญะฮานกีรี ถือว่า คำสั่งของท่านผู้นำสูงสุดการปฎิวัติอิสลามที่มีต่อกองกำลังทหารทุกเหล่าทัพในการให้บริการยังพื้นที่ๆได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมเป็นแนวทางที่ดีและต้องขอขอบคุณต่อการดำเนินการภาคประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว โดยกล่าวว่า “รัฐบาลได้อนุมัติกฏหมายที่สำคัญในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน ด้วยโดยการช่วยเหลือที่ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนและการให้สวัสดิการที่มีกำไรต่ำ เป็นต้น”

รองประธานาธิบดีคนแรกของอิหร่าน ยังได้ชี้ถึงการตัดสินใจที่ได้ดำเนินการในการบริหารจัดการของการไหลของน้ำไปยังจังหวัดคูซิสตาน กล่าวว่า “ได้มีการขอความช่วยเหลือจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม(ซิพอฮ์) ในการบริหารจัดการการไหลของน้ำในช่องทางต่างๆรอบเขตโบสตานและซูซันกิรด์”

หลังจากนั้น ผู้บัญชาการกองกำลังทหารทุกเหล่าทัพ ยังได้ชี้ถึงการเข้าร่วมกองกำลังทหารทุกเหล่าทัพในชั่วโมงแรกของการเกิดน้ำท่วมในจังหวัดโกลิสตาน โดยกล่าวว่า “หลังจากที่ได้รับคำสั่งจากท่านผู้บัญชาการสูงสุดกองกำลังทหารทุกเหล่าทัพ สิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคนิคและวิศวกรรมก็ถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยเน้นว่าในทุกการดำเนินการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆและเจ้าหน้าทีในการบริหารจัดการวิกฤติ”

หลังจากนั้น รัฐมนตรีมหาดไทยของอิหร่านได้กล่าวรายงานในการช่วยเหลือต่อประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยกล่าวเสริมว่า “การจัดเตรียมแบบแผนในการลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ การขุดลอกแม่น้ำลำคลอง การปลดปล่อยมวลน้ำ การส่งเสริมในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย การปรับคุณภาพอุปกรณ์ต่างๆ ความรู้ และการพยากรณ์อากาศ ทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งในหลายกรณีต่างๆที่จะต้องนำมาใส่ในวาระการประชุมในอนาคต”

รัฐมนตรีพลังงาน ยังได้ชี้ถึงผลบวกของปริมาณน้ำฝนที่มีต่อความจุในเขื่อนต่างๆและพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศจากความเสียหายที่เกิดจากเครือข่ายในการส่งน้ำและไฟฟ้าของประเทศ กล่าวว่า “เนื่องจากการไหลของน้ำจากเมืองโลริสตานและอีลามไปยังจังหวัดคูซิสตานและเขื่อนต่างๆของจังหวัดนี้ ก็ได้มีการพิจารณามาตรการที่จำเป็นในการจัดการกับวิกฤติดังกล่าวแล้ว”

 

700 /