สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

บรรดานักกวีจำนวนหนึ่งเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

“ข้าพเจ้ากังวลว่าภาษาเปอร์เซียอาจจะต้องถูกบ่อนทำลายลง

เนื่องในค่ำคืนแห่งการประสูติของอิมามฮะซัน มุจญตะบา ผู้โอบอ้อมอารีย์แห่งอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) บรรดานักกวีและคณาจารย์วรรณคดีเปอร์เซีย พร้อมทั้งบรรดานักกวีเยาวชนและอาวุโสได้เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี 

ในการพบปะกันครั้งนี้ ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การขับเคลื่อนและการมีความก้าวหน้าของบทกวีแห่งการปฏิวัติอิสลาม คือ การมีความหวังทั้งสิ้น โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “โดยแท้จริงแล้วยังมีการขับเคลื่อนบทกวีในด้านอื่นๆอีก แต่ในการขับเคลื่อนของบทกวีแห่งการปฏิวัติอิสลาม ทั้งในด้านความหมาย การมีนวัตกรรมใหม่ การใช้ถ้อยคำและโวหาร รวมทั้งรูปแบบต่างๆนั้นมีความก้าวหน้าอย่างมาก”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การอธิบายและปรากฏการณ์ของบทกวี คือ ปาฏิหาริย์ของการสร้างสรร โดยท่านกล่าวเสริมว่า “บทกวีนั้นมีความสวยงามอย่างยิ่ง และลักษณะอันพิเศษนี้ได้ทำให้บทกวีนั้นกลายเป็นสื่อหนึ่งที่มีผลอย่างมาก และยังมีความรับผิดชอบซึ่งจะต้องได้รับคำชี้แนะในการขับเคลื่อนให้ไปสู่แสงสว่างอีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ถึงตรรกะวิบัติที่ได้ทำการแบ่งแยกประเภทของบทกวี เป็นบทกวีแห่งศิลปะและบทกวีแห่งการมุ่งมั่นในการมีความรับผิดชอบ โดยมีความพยายามที่จะทำให้บทกวีแห่งการมุ่งมั่นนั้นไร้คุณค่าอย่างสิ้นเชิง โดยท่านผู้นำได้ตั้งข้อสังเกตว่า “บทกวีเปอร์เซียของบรรดานักกวี ผู้สูงส่ง อย่างเช่น ท่านฮาฟิซ ซะอ์ดี ฟิรเดาซีและเมาลาวี ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยกับจริยธรรม การอบรมสั่งสอน การมีความรับผิดชอบ วิทยปัญญา รหัสย ความลึกซึ้งด้านในและความบริสุทธิ์ของอิสลาม ด้วยเหตุนี้เอง การแบ่งแยกบทกวีแห่งศิลปะและความสวยงามออกจากบทกวีแห่งหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ ตรรกะวิบัติที่ชัดเจนและเกิดขึ้นมาจากการเพิกเฉยและความรู้อันน้อยนิดนั่นเอง”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การทำให้บทกวีได้รับใช้ในวิทยาการแห่งเตาฮีด (เอกภาพ) ความประเสริฐของบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) การปฏิวัติอิสลามและเหตุการณ์สำคัญของประเทศ รวมทั้งในประเด็นต่างๆของโลกอิสลาม เป็นเหตุให้บทกวีนั้นมีความสูงส่งยิ่งขึ้น โดยท่านกล่าวเสริมว่า “ในบทกวีที่มีความสวยงามของการกระทำของประชาชาติ เช่น ในการสร้างวีรกรรมอันสวยงามและการเสียสละของประชาชนในการช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ซึ่งได้แสดงออกในรูปแบบของบทกวี จากการกระทำเหล่านี้ จะทำให้บทกวีได้กลายเป็นธงชัยแห่งการมีอัตลักษณ์ของประชาชาติ”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้เน้นว่า “การรักษาอัตลักษณ์ของประชาชาตินั้นคือสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะว่าประชาชาติใดก็ตามที่ทำให้อัตลักษณ์ของตนต้องสูญหาย พวกเขาก็จะถูกทำลายโดยต่างชาติและจะกลายเป็นน้ำไปในทันที”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังกล่าวอีกส่วนหนึ่งในการปราศรัยของท่านที่เกี่ยวกับความกังวลใจของท่านในประเด็นภาษาเปอร์เซีย โดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้านั้นมีความกังวลในภาษาเปอร์เซียอย่างแท้จริง เพราะว่าในการขับเคลื่อนทั่วไปนั้น ภาษาเปอร์เซียกำลังอยู่ในสภาพของการเซาะกร่อน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวเสริมอีกว่า “ข้าพเจ้ามีเรื่องที่จะฟ้องร้ององค์การวิทยุและโทรทัศน์ ด้วยสาเหตุของการส่งเสริมในการใช้ภาษาที่ถูกต้องและมีรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งบางครั้งมีการใช้ภาษาที่ไม่มีอัตลักษณ์และการใช้ถ้อยคำที่ผิดพลาดและที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้น ก็คือ การส่งเสริมการใช้ถ้อยคำของต่างชาติ มีการเผยแพร่ภาษาอังกฤษของนักแปลภาษาคนหนึ่งหรือนักเขียนผ่านทางสถานีโทรทัศน์ เป็นเหตุให้ถ้อยคำนั้นเป็นคำพูดของสาธารณชนและยังทำให้ภาษาต้องเปรอะเปื้อนไปด้วยกับสิ่งแปลกปลอมที่มีอันตรายเป็นอย่างยิ่ง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวประณามการใช้ประโยชน์อย่างมากมายจากถ้อยคำของต่างชาติในสื่อสารต่างๆโดยท่านได้เน้นต่อเจ้าหน้าที่ทั้งหลายว่า “อย่าปล่อยให้ภาษาเปอร์เซียต้องพบสภาพของการหมดเรี่ยวแรงและต้องถูกทำลายเป็นอันขาด”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังกล่าววิพากษ์วิจารณ์ในการปล่อยปะละเลยของภาษาและการใช้คำที่ต่ำต้อยในบางบทเพลง ทั้งยังมีการเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ในละครซีรีย์ต่างๆ โดยท่านกล่าวว่า “ภาษาเปอร์เซียนั้น ได้รับการรักษาโดยบรรดานักกวีผู้ยิ่งใหญ่มานานหลายศตวรรษมาแล้ว และได้มาถึงมือของพวกเราด้วยกับความปลอดภัยอันบริสุทธิ์ และความไพเราะเพราะพริ้ง ฉะนั้น เราก็จะต้องรักษาสิทธิ์ของภาษาและเราจะไม่อนุญาตให้มีการใช้ภาษาด้วยกับไม่มีความเอาใจใส่ในการบ่อนทำลายภาษานี้และหลังจากนั้นก็มีการเผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์และหน่วยงานของรัฐฯและเอกชนด้วยการใช้ทรัพย์สินของประเทศชาติอีกด้วย”

ในการพบปะกันครั้งนี้ บรรดานักกวีเยาวชนและอาวุโส จำนวน 29 ท่านได้กล่าวบทกวีของตนต่อหน้าท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

ก่อนที่จะมีการทำนมาซมักริบและอิชาอ์ร่วมกันนั้น บรรดานักกวีจำนวนหนึ่งได้เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามอย่างใกล้ชิดและมอบผลงานของพวกเขาให้กับท่านผู้นำสูงสุดอีกด้วย

 

700 /